Hidroponsko gajenje rasada duvana

Category: Poljoprivreda | Tags: #  

Duvan

Zauzima značajno mesto u poljoprivredi i privredi Republike Hrvatske. Sa preko 120 i više miliona kuna premašuje ukupnu vrednost proizvodnje grožđa.

50+
Ukupna vrednost

Iako kada se pomene duvan, svi imaju samo jednu ideju, a to je duvan za pušenje u vidu cigareta i duvana za lulu, ali postoje i proizvodi za žvakanje, šmrkanje i upotrebu u parfemskoj i kozmetičkoj industriji iu nekim posebnim primenama.

Za uspešnu proizvodnju na otvorenom neophodno je proizvesti kvalitetne i zdrave sadnice duvana. Tako se krajem februara Hrvatska sprema za setvu rasada duvana. Sadašnju tradicionalnu tehniku i tehnologiju uzgoja u mrestilištima zamenila je proizvodnja u hidroponici.

Hidroponski sistem uzgoja sadnica duvana raste na hranljivom mediju. Pojednostavljeno, hidroponsko gajenje rasada duvana u hidroponu je gajenje u tunelima sa bazenima sa vodom i vodorastvorljivim hranljivim materijama i pesticidima koji garantuju zdrav i kvalitetan biljni materijal za sadnju na otvorenom. Zbog toga je neophodno pratiti ključne parametre u vodenom rastvoru: pH, EC, TDS i temperaturu. Rasad duvana se uzgaja u posudama u mešavini supstrata sa određenim pH od 6,0 i seme duvana se uvek guli zbog svoje male veličine.

U hranljivi rastvor se pored osnovnih đubriva dodaju i pesticidi, pre svega fungicidi koji menjaju pH vodenog rastvora u kome se gaje rasad duvana.

Uz pravilnu kontrolu navodnjavanja, kvalitet i kvantitet biljaka se može značajno poboljšati.

Ispravna kontrola doziranja hranljivih materija

Nije jednostavan proces: količina vode mora biti dovoljna za biljke, a ako nije, ometa se fotosinteza i ukupan rast. Međutim, ako je količina vode veća od potrebne, rast biljaka može postati prekomeran, stvarajući visok, mekši i/ili oštećen proizvod.

Dizajniramo i proizvodimo kompletan, spreman za ugradnju, sistem za navodnjavanje za naše kupce.

Naš sistem za fertigaciju integriše procesnu opremu Hanna Instruments sa visokokvalitetnim industrijskim proizvodima za stvaranje dve vrste sistema:

  • Direktno ubrizgavanje hranljivih materija
  • Rezervoar za mešanje

Kontrolor fertigacije

Kontrolor fertigacije može da kontroliše količinu vode za navodnjavanje na osnovu vremena ili zapremine. Različiti sektori se mogu navodnjavati u različito vreme tokom dana sa različitim količinama vode.

Sa fertigacionim kontrolerom, svaki program za navodnjavanje obezbeđuje kontrolu pH i provodljivosti. Po potrebi, specifičnim programom se vrši korekcija pH vrednosti unošenjem kiseline ili baze u vodu za navodnjavanje. Kontrola pH vrednosti se zasniva na višestrukom ulazu senzora i specifičnoj zadatoj tački, dok je kontrola provodljivosti direktno povezana sa nivoom đubrenja.

Kada kontroler fertigacije naredi dodavanje 1 višestrukim đubrivima u struji za navodnjavanje, senzori provodljivosti kontinuirano prate provodljivost toka i ukupna količina đubrenja se održava na osnovu određene zadate tačke (ograničenja) Kontrolor fertigacije može da naredi dodavanje više (1 do 4) đubriva u vodu za navodnjavanje. Procenat svakog đubriva postavlja korisnik i kontroliše ga posebnim programom na osnovu zadate tačke provodljivosti.

Ako se pojavi problem sa kontrolom pH vrednosti ili provodljivosti, program generiše alarm da obavesti korisnika. Sve operacije oba kontrolna procesa se čuvaju u memoriji.

Fertigacioni kontroler obavlja sve neophodne operacije, praćenje, kontrolu procesa navodnjavanja i đubrenja. Ove operacije se sprovode kontinuirano tokom dana, meseca i godine.

Temperatura u stakleniku je jedan od kritičnih parametara, i treba je održavati u propisanim intervalima, kako biljke i cela serija ne bi doživeli šok, usporen rast ili propadanje. Temperature nikada ne bi trebalo da padnu ispod 5°C i temperatura ne bi trebalo da pređe 35°C tokom perioda rasta u stakleniku. Najoptimalniji temperaturni režim je noćna vrednost oko 15°C, a dnevna do 24°C. Temperatura se vrlo lako može kontrolisati pomoću temperaturnih data logera, koji uspešno drže ceo proces pod kontrolom.

Temperaturni Datalogger - HI148

Brz za podešavanje, jednostavan za korišćenje, HI148 je datalogger koji je idealan za praćenje i beleženje temperature u aplikacijama kao što su prerada hrane, transport, muzeji i hortikultura.

U hidroponskom uzgoju duvana rezidba rasada je obavezna kada dostigne visinu od 4 do 5 cm, a svrha rezidbe je dobijanje ujednačenih sadnica. Takođe, postiže se smanjenje rasta jačih biljaka, a slabije biljke se na taj način podstiču na rast.

Naravno, rezidba se vrši nekoliko puta i rastvoru se kontinuirano dodaju hranljivi sastojci, pesticidi i fungicidi radi zaštite od truljenja korena. Sve ove radnje utiču na zasićenje rastvora solima i potreban je pažljiv pristup kontroli svih parametara u hidroponu.

Pre presađivanja duvana potrebno je proveriti i analizirati zemljište, jer od toga u velikoj meri zavisi prijem i kvalitet useva. pH zemlje koju duvan preferira je 5,2 -6,5. U zemljištu možemo da koristimo HI98168 da brzo i precizno izmerimo pH tako da možemo da izvršimo korekciju mineralnim đubrivima.

Profesionalni pH merač zemljišta GroLine HI98168

HI98168 je robustan, vodootporan, prenosivi pH metar koji omogućava direktno merenje pH vrednosti zemljišta. Ovaj merač dolazi sa specijalizovanom pH elektrodom koja ima čvrsti konusni vrh za umetanje u zemlju.

Pored toga što se isporučuje sa jedinstvenom pH elektrodom napravljenom za analizu tla, HI98168 ima Hanninu jedinstvenu CAL Check™ funkciju koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom procesa kalibracije. Ovo je veoma važno jer je verovatno da će sonda biti zaprljana zemljom. Naslage mogu lako dovesti do grešaka u merenju pH.

Važno je da mineralna đubriva ne sadrže hlor jer je duvan posebno osetljiv na prisustvo hlora. Dakle, ako se obrađena površina navodnjava acidifikacijom ili sistemom kap po kap, obavezno je merenje saliniteta i kvaliteta vode. Električna provodljivost (EC) zemljišta radi uporedo sa pH parametrom. EC pomaže u praćenju količine hranljivih materija dostupnih vašim biljkama. Takođe vam može dati predstavu o rastvorenim solima u zemljištu.

EC tester za direktno ispitivanje tla Soil Test™ HI98331

The Soil Test™ Direct Soil EC Tester – HI98331 je robustan i pouzdan tester džepne veličine koji nudi brza i precizna očitavanja. The Soil Test™ Direct Soil EC Tester – HI98331 ima sondu za probijanje od nerđajućeg čelika za direktno merenje provodljivosti u zemljištu. Sa svojom kompaktnom veličinom, radom jednim dugmetom i automatskom kalibracijom, Soil Test je odličan izbor za direktna merenja provodljivosti tla.

U zavisnosti od vrste i asortimana duvana zavise i njegove potrebe, a u oblastima gde se gaji duvan merene su pH vrednosti niže od 4,5.

Poslednjih nekoliko godina uložen je značajan iznos sredstava za poboljšanje kvaliteta zemljišta i podizanje pH vrednosti zemljišta i organske materije BAT-om na oko 1000 ha. Mere kalcifikacije i navodnjavanja su prioritet u budućnosti uzgoja, a samim tim i merenja koja se vrše pre, tokom i posle kampanje sadnje i berbe duvana kako bi se očuvala vrednost i kvalitet zemljišta za budućnost i planirala proizvodnja i naručile adekvatne količine. sirovina.