Kako merenje kalijuma može poboljšati vaše vino?

Category: Enologija | Tags:

Kalijum

Kalijum je jedan od najčešćih jona koji se nalaze u biljnim ćelijama, čineći do 10% ukupne suve materije u biljci. Kalijum igra važnu ulogu u različitim biljnim procesima, uključujući održavanje turgor pritiska, aktiviranje enzima i posredovanje u rastu biljaka. U vinskom grožđu, kalijum takođe igra važnu ulogu u određivanju pH soka i stabilnosti gotovog vina. Kako se sadržaj kalijuma u ​​grožđu povećava, vinska kiselina se vezuje za jone kalijuma, formirajući kalijum tartarat. Kada je zasićen, kalijum tartarat će se istaložiti, uklanjajući slobodnu kiselost iz soka. Ovo rezultira sokom sa smanjenom kiselošću i povećanim pH.
Unos kalijuma iz zemlje korenom vinove loze se ubrzava u toplim, suvim klimama. Ovo uzrokuje da dobijeno grožđe obično ima pH vrednosti iznad idealnog opsega pH 3,0 do 3,8. Vina napravljena od grožđa izvan ovog idealnog pH opsega su sklona problemima sa stabilnošću proteina, ukusom i stabilnošću mikroba. Pored toga, gotova vina koja su prezasićena kalijum tartratom mogu biti sklona problemima sa stabilnošću tartrata. Vina i sokovi sa pH vrednostima iznad 3,8 zbog visokog sadržaja kalijuma mogu se korigovati dodavanjem vinske ili jabučne kiseline. Ova podešavanja će smanjiti pH i povećati kiselost, a obično se prave u soku pre fermentacije.
Međutim, hemijsko prilagođavanje je skup proces pa su se mnogi vinari okrenuli rešavanju uzroka visokog pH. Kalijum se prirodno može smanjiti u grožđu ograničavanjem dostupnosti kalijuma vinovoj lozi. Ovo uključuje odabir podloga, smanjenje kalijuma u zemljištu i druge prakse u vinogradima. Izbegavanje dodataka širu ili gotovom vinu je takođe obavezno za vinare koji pokušavaju da prave organska vina. Alternativna praksa koju koriste takvi vinari je praćenje kalijuma u svom grožđu i širu, i korišćenje mešavine vinskog grožđa kako bi se osigurala idealna ravnoteža kalijuma, pH i kiselosti.
Ako želite da svoju vinsku laboratoriju učinite profesionalnijom i raznovrsnijom u analizama, imamo odlična, jednostavna rešenja.
HANNA vam može ponuditi HI5222 istraživački pH/ISE/ORP metar sa HI4114 kombinovanom kalijum jon selektivnom elektrodom (ISE). HI4114 koristi organsku polimernu membranu osetljivu na jone kalijuma koja može da meri koncentraciju kalijuma u ​​crvenom i belom soku, moštu i gotovom vinu.

HI5222

Laboratorijsko istraživačka pH merač
Dvokanalni stoni pH/mV/ISE metar
HI5222 je dvokanalni stoni pH/ISE/mV metar napredne istraživačke klase koji je potpuno prilagodljiv sa velikim LCD ekranom u boji, kapacitivnim tasterima na dodir i USB portom za povezivanje sa računarom. HI5222 je bogat funkcijama uključujući kalibraciju u 5 tačaka, rezoluciju koja se može izabrati, evidentiranje podataka, ograničenja alarma, sveobuhvatan GLP i još mnogo toga. Zadržava jednostavnost sa namenskim tasterom za rutinski rad i virtuelnim tasterima koji vode korisnika kroz opcije podešavanja. HI5222 obezbeđuje poverenje u merenja sa ekskluzivnom Hanna Instruments CAL Check™ funkcijom koja upozorava korisnika na potencijalne probleme tokom kalibracije, uključujući da li je pufer kontaminiran ili sondu treba očistiti.
  • Kapacitivna tastatura na dodir
  • ISE režim sa inkrementalnim metodama
  • CAL Check™

HI4114

Kombinacija kalijuma
Jon Selektivna Elektroda (ISE)
HI4114 je tečna membrana, kalijumova kombinovana jon selektivna elektroda (ISE) za određivanje kalijuma (K ) u rastvoru. PVC membrana koja se sastoji od organskog izmenjivača jona proizvodi promenu potencijala usled razmene jona kalijuma između membrane organskog polimera i uzorka. Unutrašnji senzorni elementi smešteni su u izdržljivo telo od polieterimida (PEI). HI4114 je idealan za razne primene u vinu, poljoprivredi i analizi vode.
  • Senzor tečne membrane
  • Geometrija konusa sa obodom
  • Detekcija od 0,039 do 39,100 mg/L K

Autor:
Tajana Mokrović
mag.nutr.

Sa odličnim proizvodom dolaze i odlični rezultati

Usluga

Obuka

Popravka

Održavanje

Subscribe to our Newsletter