Kiselost vina

Category: Enologija | Tags:

Kiselost vina

Kiseline daju vinima karakterističan sveži, blago opori ukus.

Kiseline se javljaju u grožđu tokom rasta i postaju deo procesa fermentacije. Prirodne kiseline imaju najsvežiji i najčistiji ukus. U grožđu se može naći vinska, jabučna i limunska kiselina. Vinska kiselina je glavna kiselina u grožđu i ona je komponenta koja daje specifičan ukus i “graciozno” starenje u vinu. Umerena količina kiselina u vinu potiče od jabučne kiselina koja doprinosi i “voćkastom” ukusu. Mala količina kiselosti potiče od limunske kiseline. Vina sadrže tragove i ostalih kiselina. Najmanje poželjna kiselina u vinu je sirćetna kiselina koja kada je prisutna u većim koncentracijama od nominalne, daje vinu neprijatan sirćetni ukus.

Buduća bi razmatranja mogla biti uobličena shvatanjem da proizvodi vinske kiseline daju najoštriji ukus, jabučnenajizraženiji,limunski najsvežiji, mlečne najslabiji, sirćetne najgorčijineprijatnijia jantarne najslaniji.

Ukupna kiselost u vinima takođe je poznata kao titracijska kiselost, odnosno suma svih stalnih i isparivih kiselina. Ukupna kiselost direktno utiče na boju i ukus vina i traži se, u zavisnosti od stila vina, u savršenoj ravnoteži sa slatkim i gorkim osećajem drugih sastojaka. Odgovarajuća kiselost u vinima čini ih osvežavajućim i idealnom pratiocima hrane. Pravi nivo kiseline u vinu varira, a za slađa vina uglavnom je potrebna nešto viši nivo da bi se održala odgovarajuća ravnoteža.

Preporuke za poznate stilove vina:

Suva bela vina 6.50 do 7.50 g/L

Slatka bela 7.00 do 8.50 g/L

Suva crvena 6.00 do 7.00 g/L

Slatka crvena 6.50 do 8.00 g/L

Vina od sherry grožđa 5.00 do 6.00 g/L

Bela vina koja nisu od grožđa 5.50 to 6.50 g/L

Crvena vina koja nisu od grožđa 5.50 do 6.00 g/L

Dve mere kiselosti – titracijska kiselost i pH

Titracijska kiselost (TA) odnosi se na količinu kiseline u rastvoru u procentu ili na gram / litar (dobijeno množenjem % TA sa 10). NPR, TA od 0.80% je 8 g/L. pH se odnosi na jačinu kiselineu rastvoru i meri se na logaritamskoj skali.

Iako su povezani, pH i TA nisu isto.

“Rastvor koji sadrži određenu količinu relativno slabije kiseline, kao što je jabučna, imaće drugačiji (veći) pH od rastvora koji sadrži istu količinu jače kiseline kao što je vinska kiselina. “

pH određuje efekte koje kiseline imaju na vino. Efektivna kiselost (pH) rastvora zavisi od koncentracije svih kiselina u rastvoru, kao i od njihove sklonosti disocijaciji jona vodonika.

Idealno rešenje po pristupačnoj ceni!

HI84502

Mini titrator za određivanje
ukupne kiseloisti vina (TA)

Hanna Instruments HI84502 je jednostavan za upotrebu, brz i pristupačan automatski sistem za titraciju namenjen testiranju nivoa TA u vinu. Uključuje unapred programiranu metodu analize i koristi moćan algoritam kako bi se utvrdilo kada je reakcija titracije završena.

HI84502 koristi klipnu pumpu sa dinamičkim doziranjem koja daje visoko precizne, ponovljive rezultate.

Mogućnost učitavanja 400 uzoraka. Idealna funkcija da se prati karakter vina. Štaviše, prikazuje detaljne podatke o titraciji, koji se zatim mogu sačuvati i izvesti na USB uređaj ili na računar pomoću USB veze.

HI84502 takođe deluje kao nezavisni pH merač koji omogućava korisnicima da mere efikasnu kiselost.

  • Označeno bojom kako bi se zadovoljila HACCP regulativa.
  • Sonda od nerđajućeg čelika za lako umetanje u prehrambene proizvode.
  • Džepne veličine sa velikim LCD-om.