Određivanje koncentracije šećera (Brix) grožđa u vinarstvu

Category: Enologija | Tags:
Kvasac metabolizuje šećer i stvara alkohol i ugljen dioksid kao nus-proizvod. Što je veći sadržaj šećera, veća je i koncentracija proizvedenog alkohola.

Opis:

Vina nastaju fermentacijom šećera koji se nalaze u grožđu. Kulturama kvasca dodaje se sok sakupljen gnječenjem grožđa. Kvasac metabolizuje šećer i stvara alkohol i ugljen dioksid kao nus-proizvod. Što je veći sadržaj šećera, veća je i koncentracija proizvedenog alkohola. Ako se dozvoli da se fermentacija završi do kraja i da sav šećer fermentiše, takvo se vino smatra suvim.

Tokom sezone uzgoja grožđa, vinari prate sastav grožđa kao pokazatelj potencijalne vrste, kao i vremena berbe. Uz kiselost, pH sadržaj šećera predstavlja jednu od ključnih komponenti u procesu proizvodnje vina. Željeni stil vina, odnosno količina prisutnog šećera u vinu odrediće i vreme berbe.

Uzorci grožđa strateški se biraju iz vinograda i pažljivo se melju u sok koji se kasnije pročišćava. Sadržaj šećera ili ukupne rastvorljive čvrste supstance (TSS) može se zatim analizirati refraktometrijski ili hidrommetrijski. Šećer čini 90 do 94% ukupnih prisutnih rastvorljivih čvrstih materija. Tipične jedinice za TSS u vinskoj industriji su ° Brix, gde je 1 ° Brix jednak 1 gramu šećera na 100 g rastvora. Koriste se i druge jedinice kao što su ° Baume ili specifična gravitacija.

Primena

Kupac koji pravi vino tražio je jednostavan i tačan način za određivanje sadržaja šećera u svom grožđu. Tražili su neko prenosivo i manje subjektivno rešenje od mehaničkog refraktometra koji su trenutno koristili. Digitalni refraktometar HI96811 predstavlj savršen alat za bilo koje velike i male vinarije kako bi se postiglo tačno merenje TSS. HI96811 je veoma jednostavan instrument za upotrebu, kome koristi veoma mali uzorak voćnog soka da bi odredio količinu šećera u grožđu. Sva očitavanja su temperaturno kompenzovana, a rezultati se prikazuju u jedinicama °Brixa u celom rasponu koji vinar koristi. Ovaj vodootporni merač se kalibriše u jednoj tački sa destilovanom/dejonizovanom vodom. Veoma značajna stavka za korisnike je jednostavnost u poređenju sa mehaničkim ° Brix meračima koji su se koristili u prošlosti, a rezultati koji se dobijaju su precizniji i ponovljiviji. Posebnu pogodnost HANNA refraktometra predstavlja njegova kompaktnost i izdržljvost, čineći ga idealnim za upotrebu na terenu. HI96811 je idealno rešenje za svakog vinara.