Razlika između slobodnog i ukupnog hlora

Category: Bazeni | Tags:

Ponosni smo što imamo mogućnost da obezbedimo svu potrebnu pomoć našim kupcima da identifikuju i usklade potrebe za testiranjem kritičnih parametara za njihovu industriju uključujući testiranja slobodnog i ukupnog hlora.

Veoma je važno razlikovati slobodni i ukupni hlor. Slobodni hlor se odnosi na dostupne oblike hlora, kao što su hipohlorasta kiselina i hipohlorit, koji se dodaju u rastvore za dezinfekciju. Kada se slobodni hlor kombinuje sa kontaminantima nastaje pojavni oblik poznat kao kombinovani hlor odnosno hloramini. Jednom kada se hlor pomeša, ima smanjenu sposobnost dezinfekcije. Mera ukupnog hlora uvek će biti veća od slobodnog hlora, jer predstavlja zbir i slobodnog hlora i kombinovanog hlora. Stoga je merenje slobodnog hlora direktan pokazatelj efikasnosti sredstva za dezinfekciju.

Hanna Instruments nudi širok spektar instrumenata za određivanje koncentracije hlora. Od kompleta za hemijske testove (CTK) i ručnih kolorimetara iz porodice Checkera do jednoparametarskih i višeparametarskih merača prenosnih i laboratorijskih merača, Hanna uvek poseduje tačno i pristupačno rešenje za sve primene gde je potrebno određivanje koncentracije slobodnog i ukupnog hlora.

Slobodni Hlor

Test komplet za određivanje slobodnog hlora HI38018 meri u niskom i srednjem opsegu (0,00-0,70 ppm i 0,0-3,5ppm, respektivno), međutim neki kupci mogu biti zainteresovani za određivanje u malo većem opsegu slobodnog hlora. U svom bogatom asortimanu nalazi se i fotometar za određivanje slobodnog hlora HI96701 koja meri u opsegu 0,00-5,00ppm slobodnog hlora.

Ukupni hlor

Checker za određivanje ukupnog hlora u ultra visokom opsegu HI771meri srednjim i visokom opsegu od 0 do 500ppm. Hannin test za ukupni hlor HI3831meri u niskom ili srednjem opsegu 0,0-3,5ppm.

Hlor, pH i kontrola ORP

Analizatori hlora serije Hanna PCA300 konstantno prate, kontrolišu i prilagođavaju sadržaj hlora i pH uzorka. Od pijaće vode i pročišćavanja otpadnih voda do sanacije bazena i lečilišta, praćenje nivoa hlora ima važan uticaj na javno zdravlje, kao i povrat ulaganja i efikasnost sistema grejanja i industrijske primene.

Ostali proizvodi za merenje koncentracije hlora:

Fotometar

HI96738

HI97711

Laboratorijski uređaj

HI83414

Checker

HI761

HI701