Testiranje vina – 8 saveta kako da pripremite laboratoriju

Category: Enologija | Tags:

Poznato je da je dobijanje tačnih i pouzdanih merenja od presudnog značaja u proizvodnji vina. Poslednje što je potrebno da se desi tokom rada u vašoj vinskoj laboratoriji je da shvatite da na pola puta nešto nedostaje ili da neki deo opreme ne radi pravilno.

Iz toga razloga sastavili smo ovaj kratki vodič kroz pripremu vinske laboratorije za testiranje vina. Prateći ovih osam jednostavnih koraka, možete biti sigurni da će vaša vinska laboratorija biti uvek spremna da podnese sve Vaše potrebe za testiranjem, uključujući pH, SO2, ORP, ukupnu kiselost i refraktometrijska testiranja.

  1. Ne zaboravite na rastvore – proverite zalihe!
  2. Upotreba odgovarajućih rastvora za čišćenje elektrode
  3. Upotreba rastvora za skladištenje elektrode
  4. Proverite nivo elektrolita
  5. Uverite se da elektrode funkcioništu ispravno
  6. Nabavite rezervnu elektrodu
  7. Razmislite o mini titratoru
  8. Nadogradite refraktometrsijska merenja digitalnim refraktometrom

1. Ne zaboravite na rastvore – proverite zalihe!

pH elektrode treba kalibrisati pre upotrebe. U idealnom slučaju, treba vršiti svakodnevne kalibracije kako bi merenja bila tačna. Vremenom će se otvorena boca pufera razgraditi, a pH vrednost naznačena na ambalaži neće biti stvarna pH vrednost rastvora. Iz ovog razloga trebalo bi da zamenite bilo koji pufer koji je otvoren pre više od šest meseci, bez obzira na datum isteka paketa.

Odštampajte naš vodič kroz najbolje prakse pH merenja vina, kako biste odgovarajući podsetnik. Popunite kontakt formu na sajtu i mi ćemo Vam poslati vodič besplatno.

Najčešće korišćeni kalibracioni puferi koji se koriste za testiranje vina su pH 7.01 pufer (500 ml) – HI7007L, pH 4.01 pufer (500 ml) – HI7004L, i pH 3.00 pufer (500 ml) – HI5003.

2. Upotreba odgovarajućih rastvora za čišćenje elektrode

Kako bi funkcionisale nesmetano elektrode je potrebno valjano očistiti. Mrlje od vina na elektrodi, vinski ostaci i naslage na senzornom delu elektrode prouzrokovaće promenu generisane voltaže između pH elektrode i rastvora. Takođe, potrebno je obratiti pažnju na začepljivanje spoja elektrode. Naslage na staklu elektrode ili začepljenja spoja izazivaju usporavanje očitanja i ugroženu preciznost. Preporučujemo upotrebu HI1048 elektrode koja je specijalno dizajnirana da omogući najbolje performanse prilikom testiranja vina.

Hanna savet: Koristite specijalno formulisane rastvore za otklanjanje vinskih mrlja i naslaga. Za vinske namene preporučujemo upotrebu rastvora za čišćenje od vinskih ostataka (500mL) – HI70635L ili rastvor za čišćenje elektrode od vinskih mrlja (500 mL) – HI70636L.

3. Upotreba rastvora za skladištenje elektrode

Rastvori za skladištenje/čuvanje pH elektrode kao što je naš HI 70300L od 500 mL su dizajnirani tako da obezbeđuju da pH elektroda ostane hidrirana i održi nivo protoka elektrolita. Nakon što očistite elektrodu, potrebno je da je hidrirate u rastvoru za skladištenje na bar 3-4 sata i elektrodu bi nakon toga trebalo čuvati u istom rastvoru kada je ne koristite.

Osušeni spoj usporava protok elektrolita unutar elektrode. To utiče na potencijal spoja, kao i na stabilnost i odziv elektrode. Pravilno uskladištene elektrode pokazuju veću tačnost i duži vek trajanja od onih koje se ne skladište pravilno.

Hanna savet: Da li imate elektrodu koja je pravilno skladištena, a ne pokazuje rezultate kako bi trebalo? Preuzmite naš vodič za proveru perfomasni pH elektrode.

4. Proveritte nivo elektrolita

PH ili ORP elektrode koje su punjive potrebno je dopuniti elektrolitom u određenom trenutku. Elektroda mora stalno imati odgovarajući nivo elektrolita kako bi se obezbedila odgovarajući pritisak. Ovaj pritisak omogućava protok elektrolita kroz spoj i uzorak. Joni u elektrolitu ispunjavaju električno merno kola između merača, elektrode i uzorka vina koji se ispituje.

Hanna savet: Uklonite poklopac prilikom testiranja kako biste obezbedili protok. Zamenite elektrolit i zategnite poklopac kako biste obezbedili elektrodu tokom skladištenja.

Elektrode sa jednim i dva spajanja imaju različite rastvore za punjenje

Ne znate kakav spoj ima vaša elektroda? Dijagram ispod Vam može pomoći da prepoznate vrstu spoja. Koristite naš HI7082 rastvor ako imate elektrodu sa dvostrukim spajanjem ili HI7071 rastvor ukoliko je jednostruki spoj.

 

5. Uverite se da elektrode funkcioništu ispravno

pH Elektrode

Elektrode imaju ograničen životni vek. Očitavanje koje traje predugo da bi se stabilizovalo (duže od 30 sekundi) može biti znak da vam elektroda propada.

Za proveru ukupnog stanja pH elektrode potrebno je proveriti dve vrednosti: pomak (mV vrijednost u pH 7,01) i nagib (mV razlika između pH 7,01 i pH 4,01). Pomak (offset) i nagib pH elektrode uvek treba kontrolisati svežim puferima. Ako vaš merač ima opciju Dobra laboratorijska praksa (GLP), on će Vam dostaviti podatke nakon kalibracije.

Ukoliko Vaš merač nema GLP opciju, bilo koji merač sa mV režimom može se koristiti za proveru pH elektrode.

Evo uputstava za proveru nagiba i pomaka za merače bez GLP režima:

Pomak

Teoretski kada posatavite pH elektrodu u rastvor pH 7.01, mV vrednost bi trebalo da bude 0. Međutim, zbog varijacija u staklu, starenju i kondicioniranju, offset napon će obično nestati, tako da je prihvatljivi offset napon +/- 30 mV. Većina merača omogućava kalibraciju na vrednostima od +/- 60 mV za pufer pH 7.01, ali u ovom trenutku tačnost merenja će se smanjiti.

Nagib

Idealan nagib pH elektrode je 100% odnosno 59.16 mV promene na 1 pH jedinicu @ 25 ºC. Za pH 4, to je 177.48 mV razlika, jer je pH 4 pufer 3 jedinice pH udaljen od tačke pH 7 (59.16 mV x 3). Apsolutni minimalni nagib operativne elektrode je 85% ili 150 mV (177,48 k 0,85).

Ako su vrednosti pomaka i nagiba izvan prihvatljivih raspona, pokušajte da očistite i hidrirate elektrodu, a zatim ponovo testirajte. Za punjive elektrode može se preduzeti dodatni korak u vidu zamene elektrolita. Ukoliko su vrednosti i dalje van opsegu, Vašoj elektrodi je potrebna zamena.

ORP Elektrode

U potenciometrijskim titracijama za određivanje SO2 koriste se ORP elektrode za određivanje završne tačke titracije. Važno je povremeno proveriti ORP elektrodu pomoću ORP test rastvora.

Da bi se proverila ORP elektroda, sonda se smešta u ORP test rastvor poznate vrednosti. Uzmimo HI7021L 240 mV @ 25°C ORP Test rastvor (500 mL) kao primer. Ispravno funkcionišuća elektroda čitaće 240 mV +/- 50 mV. Očitavanja izvan ovog raspona pokazuju da vrh platine i / ili traku treba polirati, ili da se mora promeniti rastvor za punjenje elektrolita. Ako se ORP elektroda ne može dovesti u domet, onda je treba zameniti.

Hanna savet: Vrlo fini glas-papir, (kao 2000), može se koristiti za poliranje zamrljanog vrha ili ORP-a. ORP senzorski deo elektrode treba da bude sjajan.

6. Nabavite rezervnu elektrodu

Zbog ograničenog životnog veka elektroda, preporučujemo vam da imate zamensku elektrodu.

Toplo preporučujemo upotrebu namenskih elektroda za vino. Faktori kao što su vrsta tela, materijal za spajanje, vrsta spoja, rastvor za punjenje i vrsta stakla, svi su deo procesa dizajniranja. Prava kombinacija materijala i tehnologija značajno poboljšava tačnost, jednostavnost upotrebe i radni vek elektrode.

Vrste i prednosti vinskih specifičnih elektroda

Serija elektroda HI1048 dizajnirana je sa posebnim karakteristikama koje specijalno koriste vinari.

CPS spoj sa zaštitnim rukavom

HANNIN CPS sistem za prevenciju začepljenja je inovacija u svetu elektroda. Konvencionalne pH elektrode koriste se keramičke spojeve koje se brzo začepljuju kada se koriste sa uzorcima vina. Kada je začepljen spoj, elektroda ne funkcioniše. CPS tehnologija koristi porozno staklo u kombinaciji sa PTFE (materijalom sličnim Teflonu ™) i zaštitni rukav koji treba da spreči začepljenje; porozno staklo omogućava pravilan protok elektrolita, dok PTFE odbija prljavštinu. Kao rezultat toga, pH elektrodama sa CPS će trebati manje održavanja i funkcionišu duže nego što to uobičajena elektroda koristi u proizvodnji vina.

 

Dupli referentni spoj

Elektroda sa dvostrukim spajanjem, kao što je elektroda HI1048 iz vinske serije, ima unutrašnji odeljak koji okružuje referentnu žicu. Joni srebra prisutni su u elektrolitu unutrašnjeg odeljka, u kome se nalazi referentna žica; elektrolit izvan ovog odeljka ne sadrži srebro. Dizajn dvostrukog spoja znači da se uzorak ne kontaminira srebrom. Ovaj dizajn omogućava merenje u primenama gde su joni srebra u uzorku nepoželjni.

Priključci elektroda

Serija elektroda HI1048 dolazi na raspolaganju sa raznim priključcima, tako da se mogu koristiti sa širokim rasponom instrumenata. Dva najpopularnija priključka su BNC i 3.5mm priključak.

 

BNC priključci – kao kod pH elektrode sa CPS i BNC konektorom – HI1048B – su univerzalni i mogu se koristiti sa bilo kojim meračem koji ima BNC konektor, kao što je Mini-titrator za merenje titrabilne kiseline u vinu – HI84502.

3,5 mm pin priključak, poput onog na digitalnoj staklenoj pH elektrodi sa CPS – HI10480 za edge merač, je digitalna pH elektroda koja sadrži ugrađeni mikročip koji čuva informacije kao što su tip senzora, serijski broj i informacije o kalibraciji, uključujući datum, vreme, pomak, nagib, stanje sonde i korišćene pufere. HI10480 ima ugrađeni senzor za merenja kompenzovana temperaturom.

Ova vrsta priključka može se koristiti samo s linijom merača edge, koja uključuje edge za određivanje pH vina – 2020W,edge namenski pH / ORP – HI2002, edge Multiparametar pH – HI2020, edge Multiparametar EC / TDS / Salinitet – HI2030, i edge višeparametarski merač rastvorenog kiseonika – HI2040.

Namenska pH elektroda za vino sa CPS – HI10480 standardno se isporučuje sa HI2020w kompletom za merenje pH vrednosti vina.

HALO bežična pH elektroda

Bluetooth HALO pH elektroda za vino – HI10482 nudi sve karakteristike elektrode HI1048, istovremeno praveći uštede za nabavku pH merača. Nakon što se besplatna aplikacija Hanna Lab preuzme na Vaš pametni telefon ili tablet, Vaš pametni uređaj postaje profesionalni pH merač!

 

Karakteristike aplikacije Hanna Lab uključuju laku kalibraciju, merenje pH, evidentiranje podataka, grafikovanje i deljenje podataka. HALO nudi odličan dodatak vašem kompletu alata za analizu pH vrednosti i može poslužiti kao rezervni ili kao dodatni merač za periodične analize velike zapremine.

Subscribe to our Newsletter