Unapređenje kvaliteta vina – razumevanje osnova funkcionisanja pH metra

Category: Enologija | Tags: #  #  

pH metar je često jedan od najmanje shvaćenjih delova opreme u laboratoriji vinarije. Obično je jedna stavka koja se nikada ne razmatra tako dugo dok daje ponovljiva očitanja kalibracijskim puferima koje imate pri ruci (bilo da su sveži ili ne). Iz tih razloga smo želeli da približimo rad pH metra u osnovi, tako da bude razumljiv za prosečnog vinara. Na taj način želimo da pomognemo svima da bolje razumeju ovaj važni deo laboratorijske opreme i da poboljšaju preciznost rezultata pH ispitivanja i opštu kontrolu kvaliteta. Istovremeno doprinosimo produživanju životnog veka ovog važnog i osetljivog dela laboratorijske opreme.

Tačan, pouzdan pH metar je sigurno najvažniji deo laboratorijske opreme u jednoj vinariji. pH nije samo najčešća analiza koju će vinska laboratorija obavljati, već je verovatno i jedan parametar u laboratorijskom testiranju vinarije koji najviše odražava celokupno zdravlje vašeg vina. Često se kasni sa berbom kako bi se dobilo prezrelo grožđe što često može dovesti do pH vrednosti od 3,8 ili više, ostavljajući vina podložna neželjenom kvarenju ili oksidaciji, posebno što se industrija sve više i više kreće ka razboritoj upotrebi SO2 u podrumu.

pH metar je često jedan od najmanje shvaćenjih delova opreme u laboratoriji vinarije. Obično je jedna stavka koja se nikada ne razmatra tako dugo dok daje ponovljiva očitanja kalibracijskim puferima koje imate pri ruci (bilo da su sveži ili ne). Iz tih razloga smo želeli da približimo rad pH metra u osnovi, tako da bude razumljiv za prosečnog vinara. Na taj način želimo da pomognemo svima da bolje razumeju ovaj važni deo laboratorijske opreme i da poboljšaju preciznost rezultata pH ispitivanja i opštu kontrolu kvaliteta. Istovremeno doprinosimo produživanju životnog veka ovog važnog i osetljivog dela laboratorijske opreme.

Šta je pH metar tačno?

Ukratko, pH merač je sonda koja formira električno kolo, meri napon tog kola tokom interakcije sa naelektrisanim jonima (H + ili OH) u rastvoru. Pogledajmo HI10480 pH/temperaturnu sondu koja dolazi sa meračem edge, kako bismo razumeli bolje funkcionisanje pH metra.

Unutrašnjost elektrode sadrži referentnu žicu presvučenu AgCl koja stvara električni potencijal. Ta referentna žica deluje u interakciji sa KCl rastvorom za punjenje elektrolita unutar sonde, koji zatim teče kroz spoj u vrhu u malim količinama. Tok ovog elektrolitnog rastvora okružuje sondu i stvara medijum za merenje. Staklo na vrhu sonde je polupropusno i višeslojno. Kada se održava hidriranom, na površini elektrode u kojoj H+ ili OH joni mogu da stupe u interakciju sa staklenim sudom, dovršavajući električni krug do merne žice sonde. Što više jona u rastvoru dolazi u interakciju sa sondom, više se puni i povećava se očitavanje napona. Kalibracioni puferi se koriste da se standardizuje voltažni izlaz sonde koji odgovara specifičnoj pH vrednosti.

Nauka pH kalibracije

Učestalo kalibriranje merača je veoma važno jer je svako merenje jednako dobro kao i standard na osnovu kojeg se meri. Stanje pH merača se menja tokom vremena. Depoziti se mogu formirati na senzornoj staklenoj površini i tako ometati merenje ili se koncentracija unutrašnjeg elektrolitnog rastvora tokom vremena može smanjivati, posebno ako sonda nije pravilno skladištena u periodima nekorišćenja. Čak i samo staklo počinje da se razgrađuje kako se fini slojevi sonde smanjuju pri ponovljenoj upotrebi. Česta kalibracija sa svežim puferima daje standard kako bi se osiguralo da su i stanje merača i njegov izlaz u redu.

Kalibracija obično počinje puferom pH 7.01. Kao neutralna vrednost na skali teoretski ne bi trebalo da postoje nabijeni joni u rastvoru, generišući potencijal od 0 mV za merač. Svako odstupanje od te 0 mV vrednosti naziva se offset. (show with image of edge). Generalno, odstupanje od ± 10 mV smatra se u granicama normale. Odstupanja veća od ± 20 mV su kada se očitavanje obično smatra izvan normalnog raspona, gde često dolazi od smetnji na površini senzornog vrha elektrodu ili pufera koji su postali kontaminirani.

Drugi i / ili treći pufer se dodaju kalibraciji da bi se stvorio nagib do naponskog odziva merača. (show with image of edge). Svaka jedinica pH (na primer 4 do 5) rezultira otprilike 59 mV naponskog potencijala u rastvoru, pri čemu su kiseli naboji pozitivni, a alkalni negativni. Odgovor vašeg merača na kalibracioni pufer od 4 tada bi pao u poznati očekivani opseg napona koji merač detektuje. Svako veliko odstupanje od tog raspona rezultira lošom vrednosti nagiba. Obično je nagib od ± 5% do očekivane vrednosti idealan, dok se sve što prelazi ± 10% smatra izvan okvira.

Pravilno razumevanje i pomeranja (offseta) i nagiba omogućava vam da procenite da li merač zaista dobro radi ili vam jednostavno daje broj kao odgovor na vaše trenutne odbojnike. To je takođe sredstvo za proveru da li su vaši puferi standardni ili ih je potrebno zameniti, kao i da li je sondi potrebno čišćenje, kondicioniranje ili je tek počela da dostiže granicu svog upotrebnog veka i da li je treba zameniti.

Prvo pitanje koje većina laboratorija postavlja je kolika bi trebalo biti učestalost kalibracije. Obično se preporučuje kalibracija na dnevnom nivou. Međutim, prilikom česte upotrebe može biti potrebno više kalibracija dnevno. Sa regularnom upotrebom sa periodima neupotrebe treba da bude izvršena kalibracija pre korišćenja merača.

Kako brinuti o vinskom pH metru?

Jednom kada razumete osnove kako vaš pH metar deluje, pomoći će vam da shvatite potrebe pH sonde za pravilno skladištenje i negu.

Budući da stakleni vrh zahteva ispravnu senzorsku površinu (hidratacija) i da pH ​​stakleni vrh i spoj imaju propusnost koja može izmeniti koncentraciju unutrašnjeg rastvora elektrolita, ključno je pravilno skladištiti elektrodu pravilno. Upotreba rastvora za skladištenje elektroda koja su izotonični za unutrašnji elektrolit je idealna i toplo se preporučuje upotrebu zaštitnih poklopaca za odlaganje i za zaštitu osetljive staklene pH elektrode i pravilno održavanje čuvanjem u rastvoru za skladištenje kada se ne koristi.

Redovna merenja u vinu mogu vremenom skupljati naslage na pH staklenoj elektrodi, pa se uglavnom preporučuju nedeljna ili dvonedeljna čišćenja. Hanna Instruments nudi rastvore za čišćenje posebno formulisane za uklanjanje taloga vina. Jednostavno potapanje sonde u rastvor za čišćenje na 20 minuta je sve što je potrebno, zatim temeljno ispiranje destilovanom vodom i povratak u rastvor za skladištenje u trajanju od 30 minuta da se staklena površina pravilno obnovi.

Ako se na pH metru nastaju bilo kakve mrlje od dužeg izlaganja crvenim vinima, takođe je na raspolaganju posebno rešenje za uklanjanje mrlja. Ponovno, kratko potapanje u rastvor posle čega sledi ispiranje destilovanom vodom i 30 minuta skladištenja za kondicioniranje predstavlja standrdni protokol.

Interni rastvor za punjenje elektrolita u sondi treba menjati svakog meseca ili dva na osnovu učestalosti upotrebe kako bi se obezbedilo da se njegova koncentracija pravilno održava. Da bi se obezbedio pravilan protok, pre merenja morate otpustiti ili ukloniti poklopac za punjenje elektrolita na sondi, jer on sprečava protok elektrolita kroz spoj sonde izazivajući negativan pritisak (poput stavljanja prsta na slamku). Karakteristika koju treba istaći u vezi sa brigom o sondi je sistem za sprečavanje začepljenja (CPS). Kada loš odziv postane problem, začepljeni spoj je obično uzročnik. Sonda HI10480 dolazi sa teflonskim omotačem koji ne samo da sprečavaju začepljenja, već im pomaže da se lako očiste klizanjem zaštitnog omotača (rukava) prema sondi i omogućavanju da rastvor za punjenje lako teče kroz spoj, uklanjajući sva začepljenja. Jednostavno ponovno zavrnite zaštitu preko spojnice nakon što se očisti začepljenje.

Poslednji savet za kvalitetno merenje pH i negu daje tehnika. Najbolji način je da uzmete sondu iz rastvora za skladištenje, isperete destilovanom vodom, a zatim isperete sa malom količinom uzorka koji ćete meriti da biste uklonili i rastvor za skladištenje, a zatim i ispiranje vodom. Ako morate da osušite sondu između uzoraka, uvek to uradite tapkanjem sa mekanom krpom koja ne ostavlja ostatke (vlakna i sl). Nikada u potpunosti ne brišite vrh sonde jer ćete prekinuti hidratiziranu površinu sonde radi pravilnih merenja, rizikovaćete oštećenje stakla ili barem trošenje stakla mnogo brže tokom vremena, skraćujući njegov vek trajanja.

Dobro održavan pH metar pružiće vam tačna merenja koja zatim možete sa sigurnošću koristiti za svoje ključne odluke u proizvodnji vina, kao što su dodaci SO2ili kiseline.

Opcija za pH testove

Postoji nekoliko opcija za savršena pH merenja u vinima. Jednostavno i prenosivo rešenje predstavlja HI981033 Tester za pH vina koji poseduje specijalizovanu sondu za vino i veoma je pristupačan. Dolazi sa rastvorima i dodacima potrebnim da biste se odmah započeli sa testiranjem. Baterija će omogućiti cca 1000h neprekidne upotrebe i tester će Vas obavestiti sa treperećom oznakom baterije kada nivo baterije postane nizak.

Laboratorijska opcija HI2020W edge® set za testiranje pH vina je svestrani merač sa mogućnošću nadogradnje u profesionalni komplet za vinare gde možete dodati elektrode da biste testirali dodatne parametre (provodljivost i rastvoreni kiseonik). Rastvori za kalibraciju, čišćenje i skladištenje su uključeni kako bi održali vašu elektrodu i merač u vrhunskom stanju.

BežičniHI10482 HALO® pH metar za vino je savršena prenosiva opcija testiranja pH, bez ugrožavanja tačnosti. Ovaj Bluetooth® merač koristi integrisanu elelktrodu specijalno dizajniranu za vino i pretvara svaki pametni uređaj u profesionalni pH metar. Aplikacija koju koristi je besplatna i ona Vam omogućava učitavanje i deljenje dobijenih očitanja uz mnoge korisne funkcije.

Pozivanjem HANNA instruments

može Vam pomoći da napravite pravi izbor pH merača koji savršeno odgovara Vašim potrebama. Kontaktirajte nas na 011 3244 201 ili nam pišite na office@hannainstruments.rs