Trajtimi i ujërave të zeza në kantinat e verës

Category: Enologjia | Tags:
Ujërat e zeza të kantinës gjenerohen zakonisht nga operacionet e larjes gjatë vjeljes, presimit dhe fermentimit të rrushit, si dhe nga larja e pajisjeve dhe shisheve.
Ujërat e zeza përmbajnë përqendrime të larta të përbërjeve organike të biodegradueshme së bashku me përqendrime të vogla të përbërjeve fenolike, sheqernave, acideve organike dhe lëndëve ushqyese.
Sasia e ujërave të prodhuar dhe ngarkesa e tyre ndotëse variojnë në lidhje me periudhën e punës dhe teknologjitë e përdorura të prodhimit të verës.
Nëse flasim për aspekte të performancës së biznesit dhe mjedisin e industrisë së verës, menaxhimi i ujërave të zeza të verës është shumë i rëndësishëm dhe ka një ndikim të madh në qëndrueshmërinë e objektit. Trajtimi i përshtatshëm i ujërave të zeza do të përmirësojë efikasitetin e përdorimit të ujit dhe do të zvogëlojë rrezikun e ndotjes mjedisore.
Çështjet mjedisore janë një faktor kritik për industrinë, kështu që optimizimi i trajtimit të ujërave të zeza dhe zgjedhja e proceseve të fuqishme për të reduktuar ndikimet në mjedis dhe për të kursyer energji bëhet e rëndësishme.
Siç tregohet nga kërkesa e lartë biokimike për oksigjen (BOD), ujërat e zeza të verës janë shumë të biodegradueshme (për shkak të përqendrimit të lartë të etanolit ose sheqernave). Vlerat e BOD variojnë zakonisht midis 2500 – 7000 mg/L në periudhën e vjeljes dhe midis 800 – 1500 mg/L në periudhën kur nuk kemi vjelje.
Vlerat e COD zakonisht variojnë midis 800 dhe 12,800 mg/L.
pH i ujërave të zeza varion midis 4-8 në periudhën e vjeljes dhe 6-10 pH në periudhën kur nuk kemi vjelje.
Azoti duhet të matet në trajtimin e ujërave të zeza dhe përqendrimi në periudhën e vjeljes duhet të jetë 20-75 mg/L, ndërsa përqendrimi në periudhën kur nuk kemi vjelje duhet të jetë 5-25 mg/L.
Përqendrimi i fosforit total duhet të jetë në periudhën e vjeljes 10-20 mg/L dhe në periudhën kur nuk kemi vjelje 5-10 mg/L.
Ekzistojnë disa opsione për trajtimin e ujërave të zeza të verës, duke përfshirë:
  • proceset fizike/kimike (p.sh.filtrimi, korrigjimi i pH)
  • Proceset biologjike me bazë mekanike (llumi aktiv, filtrim i vazhdueshëm, etj.)
  • lagunat dhe sistemet natyrore (proceset biologjike, duke përfshirë pellgjet anaerobe dhe aerobe, dhe ligatinat).
Para dhe pas trajtimit të ujërave të zeza ju duhet të monitoroni përqendrimin e parametrave më të rëndësishëm. Për këtë qëllim, Instrumentet HANNA kanë një zgjidhje të thjeshtë.

Për matjen e BOD tek ujërat e zeza:

HI98198

Matësi optik për oksigjenin e tretur
Matësi optik i oksigjenit të tretur HI98198 e bën matjen e përqendrimit të oksigjenit të tretur pa probleme. Teknologjia optike DO nuk kërkon një shpejtësi minimale të rrjedhës, kështu që ka pak devijime në leximet tuaja. E përkryer për matje në terren ose për në laborator, sonda Quick Connect nuk kërkon membrana, tretësira mbushëse dhe kohë para-ngrohjeje, për të filluar matjet. Matësi juaj vjen i kompletuar në një cantë të fortë dhe të personalizuar për transport të lehtë.
  • Teknologji optike për përcaktimin e DO për lexime të shpejta dhe të qëndrueshme, edhe në mjedise të vështira.
  • Sonda dixhitale me teknologjinë Smart Cap eliminon membranat dhe solucionet e kushtueshme.
  • Një trup i fortë i papërshkueshëm nga uji, i vlerësuar sipas IP67 e bën këtë matës portativ ideal për përdorim në terren.
HI98198 mat nivelet e oksigjenit të tretur në ujë duke përdorur teknologjinë e përmirësuar optike për oksigjenin e tretur për të siguruar nivele të larta saktësie. Me metodat dhe llogaritjet e integruara për matjen e Kërkesës Biologjike të Oksigjenit (BOD), Shkalla e Marrjes së Oksigjenit (OUR) dhe Norma specifike e Marrjes së Oksigjenit (SOUR), nuk ka nevojë për konvertime manuale.
Matja e COD së bashku me pH, azotin dhe fosforin total mund të bëhet me një instrument të thjeshtë dhe të lehtë për t’u përdorur.

HI83399

Fotometër multiparametrik për Ujin & Ujërat e Zeza dhe për përcaktimin e COD & pH
HI83399 është një fotometër kompakt për matjen e parametrave kryesorë të cilësisë së ujit dhe ujërave të zeza. Matësi është një nga fotometrat më të avancuar të disponueshëm me një dizajn optik inovativ që përdor një detektor referimi dhe lente fokusimi për të eliminuar gabimet nga ndryshimet në burimin e dritës dhe nga papërsosmëritë në kuvetën e xhamit. 40 parametrat kyç të cilësisë së ujit dhe ujërave të zeza me 73 metoda të ndryshme që mbulojnë intervale të shumta janë programuar në matës. Parametrat që përcaktohen gjatë trajtimit të ujërave të zeza përfshijnë COD, Azotin Total dhe Fosforin Total, të cilët janë të rëndësishëm për monitorimin e largimit të lëndëve ushqyese.
HI83399 ofron gjithashtu një modalitet të matjes së absorbancës për verifikimin e performancës dhe për përdoruesit që dëshirojnë të zhvillojnë lakoret e kalibrimit. Për të kursyer hapësirë në tavolinën e laboratorit, HI83399 dyfishohet si një matës profesional i pH me hyrjen e tij dixhitale të elektrodës pH/temperaturë. Tani një matës mund të përdoret për matjet fotometrike dhe pH.
  • Sistemi optik i avancuar
  • Rezultate të sakta nga një fotometër Benchtop
  • Hyrja dixhitale e elektrodës pH kursen hapësirën në banakun e laboratorit dhe funksionon edhe si fotometër edhe si pH matës laboratorik
  • Parametrat që përcaktohen gjatë trajtimit të ujit dhe ujërave të zeza përfshijnë matjen e COD, azotit total dhe fosforit total
COD -monitorim i lehtë i efikasitetit të impiantit të trajtimit të ujit
Autori:
Tajana Mokrović
mag.nutr.

Rezultatet më të sakta me produktet më të mira

Shërbime

Trajnime

Riparime

Mirëmbajtja

Burimet:

Andreottola, G.; Foladori, P. and Ziglio, G. (2014) Biological treatment of winery wastewater: an overview. Water Science and Technology 60(5):1117-1125.

Laginestra, M. (2012) Managing winery wastewater for vintage and non-vintage periods. Australian & New Zealand Grapegrower & Winemaker 584:92-95.

Cassano, A., Rastogi, N. K., & Basile, A. (2015). Teknologjitë e membranës për trajtimin dhe ripërdorimin e ujit në industrinë e ushqimit dhe pijeve. Përparimet në teknologjitë e membranës për trajtimin e ujit, 551–580. doi:10.1016/b978-1-78242-121-4.00018-6