Biofilmi në trajtimin e ujit

Category: Industria | Tags: #  #  

Ujërat e zeza

Nevojat në rritje për industrinë po çojnë në rritjen e prodhimit të ujërave të zeza, të cilat, nëse derdhen të patrajtuara në mjedis, përbëjnë një problem të madh të shëndetit publik. Qëllimi kryesor i trajtimit të ujërave të zeza është largimi i ndotësve nga ujërat e zeza dhe shndërrimi i tyre në një efluent që mund të kthehet në ciklin e ujit. Pasi kthehet në ciklin e ujit, efluenti krijon një ndikim të pranueshëm në mjedis ose ripërdoret për qëllime të ndryshme.

Prandaj, vëmendje në rritje i kushtohet bioteknologjisë mjedisore dhe aplikimit të teknologjisë së granulave aerobike në trajtimin e ujërave të zeza. Nëse vëzhgojmë përbërjen e llumit kokrrizor aerobik (AGS), ai është një lloj biofilmi i përbërë kryesisht nga baktere të vetëimobilizuara, me strukturë shumë kompakte dhe me sedimentim të lartë të biomasës. Karakteristikat e llumit granular janë toleranca ndaj përbërësve toksikë, mirëmbajtja e sistemit redoks, aftësia për të rregulluar ngarkesën e lartë organike. Për shkak të këtyre karakteristikave, teknologjia e granulave aerobike ka një rol në rritje në trajtimin e ujërave të ndotura të ndryshme.

Ndikimi i përqendrimit të oksigjenit në biofilm

AGS mund të formohet në një gamë të gjerë përqendrimesh DO, nga vetëm 0,7–1,0 në 2–7 mg/L. DO më pak se 2 – 5 mg/L është raportuar të çojë në paqëndrueshmëri të granulave.

Matësit portativ DO

Shpëtoni veten nga telashet, përdorni opsionin optikë!

Matësat portativë ofrojnë shpejtësi në përcaktim. Hanna Instruments ofron matës portativë me veçoritë dhe performancën e një matësi tavoline.

Matës Portativ Optik për DO (opdo) – HI98198

HI98198 paketohet i kompletuar me të gjithë aksesorët, duke përfshirë sondën, sensorin e kapakut inteligjent me RFID të integruar dhe një kuti mbajtëse të fortë.

Përparësitë: Matësi i oksigjenit të tretur HI98198 ka shumë përparësi ndaj matësve të tjerë të oksigjenit të tretur galvanik dhe polarografik. Ky matës përdor sondë të fortë optike të oksigjenit të tretur HI764113 për matjen e oksigjenit të tretur, i cili ka përfitimet e mëposhtme.

 • Nuk ka membrana
 • Nuk ka elektrolitë
 • Nuk ka konsumim të oksigjenit
 • Nuk ka varësi nga rrjedha ose shpejtësi minimale të rrjedhës
 • Lexime të shpejta dhe të qëndrueshme
 • Mirëmbajtje minimale

HI98198 përdor një metodë optike lumineshente për matjen e oksigjenit të tretur në ujë dhe ujëra të zeza.

Ky matës profesional dhe i papërshkueshëm nga uji përputhet me standardet IP67 dhe kryen matjet e :

 • DO
 • presioni
 • barometrik
 • BOD
 • temperatura

Si të bëni matje të shumta në të njëjtën kohë?

Matësit multiparametrik

Matës portativ për pH/EC/DO me Bluetooth – HI98494

Funksional dhe i saktë, ky matës është i aftë të testojë 12 parametra të ndryshëm të cilësisë së ujit duke përdorur pH, EC dhe DO. Transferoni të dhënat në një pajisje inteligjente për rishikim ose ndarje me lidhjen e integruar Bluetooth dhe aplikacionin Hanna Lab.

 • I papërshkueshëm nga uji (matër i vlerësuar me IP67, sonda e vlerësuar me IP68)
 • Regjistrimi automatik i intervalit deri në 45,000 mostra ose log-on-demand
 • E përkryer për profesionistët e mjedisit dhe industrisë.

Matës multiparametrik portativ waterproof– HI9829

Sonda transmeton leximet në mënyrë dixhitale me opsione për regjistrimin e të dhënave ndërsa shkëputet nga njehsori.

Një GPS opsional ofron gjurmimin e vendndodhjes së matjeve. Sistemi i plotë është i thjeshtë për t’u konfiguruar dhe i lehtë për t’u përdorur. HI9829 është shumë i personalizueshëm dhe furnizohet me të gjithë aksesorët e nevojshëm, të paketuar në një kuti mbajtëse të qëndrueshme.

HI9829 monitoron deri në 14 parametra të ndryshëm të cilësisë së ujit. Sonda me shumë sensorë e bazuar në mikroprocesor lejon matjen e parametrave kryesorë duke përfshirë:

 • pH,
 • ORP,
 • EC përcjellshmërinë,
 • oksigjenin e tretur,
 • turbullirën,
 • amonjakun,
 • klorin,
 • nitratet,
 • dhe temperaturën.
Ndikimi i COD në AGS

Forcat ndikojnë në formën dhe strukturën e kokrrizave aerobike. Granulat mund të formohen gjithashtu me shpejtësi vetëm 0,41 cm/s gjatë COD të ulët (300 mg COD L-1), por jo me ujërat e zeza COD mesatare ose të larta (600 ose 1200 mg COD L − 1). Kryerja e testeve COD në mënyrën e duhur është e rëndësishme në përcaktimin e efektivitetit të trajtimit të ujërave të zeza dhe mund të ndihmojë në diagnostikimin e çdo problemi në trajtim. Metoda COD përdoret gjithashtu në aplikime në termocentralet, industrinë kimike, industrinë e letrës, lavanderitë, studimet mjedisore dhe arsim. Efikasiteti i procesit të trajtimit shprehet normalisht si përqindje e lëndës së oksidueshme të pastruar gjatë ciklit. Për monitorimin e COD Hanna ka zgjidhje profesionale.

Multiparametër i ujërave të zeza (me COD) Fotometër tavoline dhe matës pH– HI83314

HI83314 është një fotometër kompakt me shumë parametra për matjen e parametrave kryesorë të cilësisë së ujit dhe ujërave të zeza. Matësi është një nga fotometrat më të avancuar të disponueshëm me një dizajn optik inovativ që përdor një detektor referimi dhe lente fokusimi për të eliminuar gabimet nga ndryshimet në burimin e dritës dhe nga papërsosmëritë në kuvetën e xhamit. 10 parametra kryesorë të cilësisë së ujit dhe ujërave të zeza me 20 metoda të ndryshme që mbulojnë intervale të shumta janë programuar në matës. Parametrat e trajtimit të ujërave të zeza përfshijnë COD, Azotin Total dhe Fosforin Total, të cilët janë të rëndësishëm për monitorimin e lëndëve ushqyese. HI83314 ofron gjithashtu një modalitet të matjes së absorbimit për verifikimin e performancës dhe për përdoruesit që dëshirojnë të zhvillojnë kurbat e tyre të përqendrimit kundrejt absorbimit. Për të kursyer hapësirë të vlefshme në tavolinën e laboratorit, HI83314 dyfishohet si një matës profesional i pH me hyrjen e tij dixhitale të elektrodës pH/temperaturë. Tani një matës mund të përdoret për matjet fotometrike dhe pH.

Spektrofotometër Visible iris – HI801

Spektrofotometri Iris HI801 është një spektrofotometër elegant dhe intuitiv që lejon matjen e të gjitha gjatësive valore të dritës së dukshme.
Personalizoni metodat tuaja, merrni një gamë të gjerë matjesh dhe ndjehuni të sigurt në saktësinë tuaj të testimit me iris.
Komoditeti i metodave të para-programuara me opsionin e zgjerimit.
iris vjen i para-programuar me më shumë se 80 metoda të analizës kimike të përdorura zakonisht për t’ju ndihmuar të filloni. Thjesht përditësoni këto metoda duke u lidhur me një kompjuter ose flash drive.
Thjesht përditësoni këto metoda duke u lidhur me një kompjuter ose flash drive.

Në temperaturën nga 8 deri në 30°C, proceset AGS janë kryer me sukses. Në temperatura të ulëta, granula bëhet me formë të çrregullt dhe e paqëndrueshme me efikasitet të ulët të heqjes së lëndëve ushqyese. Për shkak se aktiviteti mikrobik është i ulët në temperatura të ulëta, sugjerohet që DO mund të depërtojë në pjesën e brendshme anoksike për të parandaluar denitrifikimin.

Për matjen e saktë të temperaturës përdorni Termometrat e Hanës!

Termometri termocift i tipit K– HI935005

Termometri termociftt HI 935005 është një termometër termociftt i tipit K që mund të përdoret me një shumëllojshmëri të gjerë sondash të tipit K. Ky termometër ofron dy diapazon matjeje nga -50,0 deri në 199,9°C dhe 200 deri në 1350°C, të cilat mund të shfaqen edhe në °F (-58,0 deri në 399,9°F dhe 400 deri në 2462°F). Me një saktësi të shkallës së plotë ±0,2%, termometrat e papërshkueshëm nga uji HI935005 janë të përshtatshëm për matjet e temperaturës në laborator ose në terren.

Autori:
Nives Vinceković Budor,mag.ing.chem.ing.
Tajana Mokrović, mag.nutr.

Burimet:

Gao D., Liu L., Liang H., Wu W. M. (2011) Aerobic granular sludge: characterization, mechanism of granulation and application to wastewater treatment. Critical Reviews in Biotechnology 31(2): 137–152.
Winkler M.K.H., Kleerebezem R., de Bruin L.M., Verheijen P.J., Abbas B., Habermacher J., van Loosdrecht M.C. (2013) Microbial diversity differences within aerobic granular sludge and activated sludge flocs. Applied microbiology and biotechnology 97: 7447–7458.
Devlin T.R., di Biase A., Kowalski M., Oleszkiewicz J.A. (2017) Granulation of activated sludge under low hydrodynamic shear and different wastewater characteristics. Bioresource Technology 224: 229–235.