Efektet eutrofikuese në kultivimin e peshkut në mbarë botën

Category: Akuakultura | Tags: #  

Eutrofikimi

Aktualisht është një problem kryesor në menaxhimin e ujit dhe prek drejtpërdrejt shumë ekosisteme detare të ujërave të ëmbla dhe bregdetare në botë.

Pse duhet të shqetësohemi për eutrofikimin dhe si mund ta menaxhojmë këtë problem?

Eutrofikimi është mbingarkesa e lëndëve ushqyese në ujë, veçanërisht azotit dhe fosforit.
Një nga burimet kryesore të lëndëve ushqyese të identifikuara është bujqësia dhe menaxhimi i papërgjegjshëm i plehrave.

Menaxhimi përfshin disa hapa të rëndësishëm:

– praktikat e përgjegjshme bujqësore / menaxhimi i fertilizuesve

– trajtimi i ujërave të zeza

– monitorimi

Kështu që,
çfarë ndodh
dhe si ta kuptojmë
më mirë eutrofikimin?

Për shembull, në menaxhimin e plehrave:
Në prodhimin bujqësor, plehrat përdoren gjerësisht me tepricë dhe me ndihmën e shiut dhe ujit nëntokësor, plehrat/lëndët ushqyese të tepërta shkojnë tek burimet e ujit dhe shkaktojnë një reaksion zinxhir në ekosistem.

Lëndët ushqyese udhëtojnë në liqene, lumenj dhe oqeane. Kjo shkakton mbi bollëkun e algave dhe rritjen e bimëve, duke mundësuar përfundimisht edhe lulëzimin e algave. Në këtë hap, skenari më i keq i mundshëm janë ujërat me mungesë oksigjeni (hipoksi) dhe rreziku i uljes së numrit të peshqve (vrasja e peshkut). Ndërsa algat rriten, ato priren të bllokojnë rrezet e diellit për bimët, duke i shkaktuar aty vdekjen.

Lënda bimore përfundimisht dekompozohet dhe me ndihmën e baktereve prodhon sasi të mëdha të dioksidit të karbonit. Kjo do të shkaktojë ulje të pH, një proces i njohur si acidifikim, dhe gjithashtu privim të oksigjenit.

Përsa i përket problemit mjedisor, efekti është shumë më i madh se vetë fjala (eutrofikim).

Mund të presim që shumë specie të zhduken për shkak të mungesës së habitatit dhe ndryshimeve në ekuilibrin e ujit. Në aspektin ekonomik, kjo çon në një ulje të kapjes për peshkimin komercial dhe rekreativ.

Këtu në HANNA Instruments, ne jemi të përkushtuar ndaj monitorimit të mjedisit dhe punojmë përmes monitorimit të parametrave më të rëndësishëm.

Oksigjeni i tretur

Kontrolli i oksigjenit të tretur është kritik në kultivimin e peshkut. I referohet nivelit të oksigjenit të lirë, të palidhur në ujë ose lëngje të tjera. Prandaj, ky oksigjen i lirë nuk është i lidhur me asnjë element tjetër dhe jep informacion për cilësinë e ujit, pasi ndikon drejtpërdrejt në organizmat e gjallë në ujë. Në një akuakulturë ose një pellg, vlera DO duhet të jetë midis 5 dhe 12 mg/l (ppm). Ndër të tjera, është thelbësor për fotosintezën e fitoplanktonit dhe për këtë arsye është baza e një zinxhiri ushqimor funksional. Një ngopje me oksigjen prej 60-70% kërkohet për një ekosistem të shëndetshëm dhe peshk të shëndetshëm. Në përgjithësi, shumica e llojeve të peshqve do të rriten dhe do të lulëzojnë brenda një intervali DO prej 5-12 mg/L (ppm). Megjithatë, nëse nivelet bien nën 4 mg/L, disa specie mund të ndalojnë së ushqyeri, të stresohen dhe të fillojnë të vdesin. Kjo seri ngjarjesh mund të fillojnë një reaksion zinxhir në një sistem akuakulture pellgjesh që mund të rezultojë i dëmshëm.

Pakësimi i oksigjenit zakonisht ndodh në muajt e verës, sepse uji i ngrohtë mban më pak oksigjen sesa uji më i freskët. Për shembull, uji me temperaturë 32ºC mund të mbajë deri në 7.3 mg/L oksigjen, ndërsa uji me 7ºC mund të mbajë 12.1 mg/L. Me rritjen e temperaturave të ujit, niveli i oksigjenit zvogëlohet. Temperaturat më të larta gjithashtu rrisin shkallën metabolike të peshkut, duke rezultuar në nevojën për më shumë oksigjen në veprimtarinë tuaj të kultivimit të peshkut.

Si të matet oksigjeni i tretur?

Matës portativ DO

Matësat portativë ofrojnë shpejtësi në përcaktim. Hanna Instruments ofron matës portativë me veçoritë dhe performancën e një matësi benchtop.

Shpëtoni veten
nga stresi

GO
OPTICAL!

HI98198

Matës Portativ Optik për DO (opdo)

HI98198 përdor një metodë optike lumineshente për matjen e oksigjenit të tretur në ujë dhe ujëra të zeza.

Ky matës profesional dhe i papërshkueshëm nga uji përputhet me standardet IP67 dhe kryen matjet e :
 • DO
 • presioni
 • barometrik
 • BOD
 • temperatura

HI98198 paketohet i kompletuar me të gjithë aksesorët, duke përfshirë sondën, sensorin e kapakut inteligjent me RFID të integruar dhe një kuti mbajtëse të fortë.

Përparësitë: Matësi i oksigjenit të tretur HI98198 ka shumë përparësi ndaj matësve të tjerë të oksigjenit të tretur galvanik dhe polarografik. Ky matës përdor sondë të fortë optike të oksigjenit të tretur HI764113 për matjen e oksigjenit të tretur, i cili ka përfitimet e mëposhtme.

 • Nuk ka membrana
 • Nuk ka elektrolitë
 • Nuk ka konsumim të oksigjenit
 • Nuk ka varësi nga rrjedha ose shpejtësi minimale të rrjedhës
 • Lexime të shpejta dhe të qëndrueshme
 • Mirëmbajtje minimale

pH

Meqenëse peshqit jetojnë në ujë gjatë gjithë ciklit të tyre jetësor, është e nevojshme të matet vazhdimisht pH.

Vlerat e pH më të mëdha se 9,5 dhe vlerat më të vogla se 4,5 nuk janë të mira për ciklin jetësor të shumë organizmave në ujë. Nëse vlera e pH është 4 ose më e ulët, ndodh vdekja acidike.
Kur vlera e pH është diku midis 4 dhe 5, nuk do të ketë cikël riprodhues te peshqit.
Rritja e ngadaltë mund të ndodhë nëse vlera e pH është ndërmjet 4 dhe 6,5.
Gama e dëshirueshme për riprodhimin e peshkut është nga pH 6,5 në pH 9. Nëse vlera e pH është midis 9 dhe 10, do të ndodhë një rritje e ngadaltë e peshqve. Në vlerat e pH më të larta se 11, ndodh vdekja alkaline.

Për matjen e pH-it mund të përdorni elektrodë pH HI83303 ose mund të përdorni matës portativ multiparametrik i papërshkueshëm nga uji pH/EC/DO – HI98199.

HI98199 është një matës multiparametrik, portativ me një hyrje të vetme me sondë dixhitale. Hyrja e sondës dixhitale lejon lidhjen e një sondë pH, përcjellshmërie ose oksigjeni të tretur. Midis tre sondave dhe një transduktori presioni barometrik të integruar, HI98199 mund të matë deri në 10 parametra të cilësisë së ujit, ku 5 maten me sensorë dhe 5 të tjerët me llogaritje (d.m.th. EC në TDS). Ky matës profesional, i papërshkueshëm nga uji përputhet me standardet IP67 dhe furnizohet me të gjithë aksesorët e nevojshëm për të matur pH/temperaturën i paketuar në një kuti mbajtëse të qëndrueshme.

HI98199

Matës multiparametrik portativ për PH/EC/DO i papërshkueshëm nga uji

Si të bëni matje të shumta në të njëjtën kohë?

Matësit multiparametrik

HI98494

Matës portativ pH/EC/DO me Bluetooth

Funksional dhe i saktë, ky matës është i aftë të testojë 12 parametra të ndryshëm të cilësisë së ujit duke përdorur pH, EC dhe DO. Transferoni të dhënat në një pajisje inteligjente për rishikim ose ndarje me lidhjen e integruar Bluetooth dhe aplikacionin Hanna Lab.

 • I papërshkueshëm nga uji (matër i vlerësuar me IP67, sonda e vlerësuar me IP68)
 • Regjistrimi automatik i intervalit deri në 45,000 mostra ose log-on-demand
 • E përkryer për profesionistët e mjedisit dhe industrisë.

HI9829

Multiparametër portativ i papërshkueshëm nga uji

HI9829 monitoron deri në 14 parametra të ndryshëm të cilësisë së ujit. Sonda me shumë sensorë e bazuar në mikroprocesor lejon matjen e parametrave kryesorë duke përfshirë:
 • pH,
 • ORP,
 • EC përcjellshmërinë,
 • oksigjenin e tretur,
 • turbullirën,
 • amonjakun,
 • klorin,
 • nitratet,
 • temperatura
Sonda transmeton leximet në mënyrë dixhitale me opsione për regjistrimin e të dhënave ndërsa shkëputet nga njehsori.
Një GPS opsional ofron gjurmimin e vendndodhjes së matjeve. Sistemi i plotë është i thjeshtë për t’u konfiguruar dhe i lehtë për t’u përdorur. HI9829 është shumë i personalizueshëm dhe furnizohet me të gjithë aksesorët e nevojshëm, të paketuar në një kuti mbajtëse të qëndrueshme.

Përveç pH dhe D.O. ka parametra të tjerë kufizues që janë në lidhje të ngushtë me eutrofikimin.

Parametrat vitalë

Alkaliniteti luan një rol në një marrëdhënie dinamike me pH dhe përqendrimet e CO2, uji me alkalinitet të lartë ul luhatjet në pH. Kapaciteti buferik vepron për të ruajtur CO2 shtesë, thelbësor për fotosintezën në pellgje për të prodhuar oksigjen.

Ruajtja e kalciumit në nivele të caktuara është jetike për rritjen dhe zhvillimin e duhur të peshkut.

Nitriti i tepërt mund të jetë toksik për peshqit. Kur nitriti ndërvepron me hemoglobinën, hekuri oksidohet dhe qelizat e gjakut nuk mund të mbajnë më oksigjen.

Fosfati është thelbësor për rritjen e bimëve; shumë fosfat në një sistem akuakulture mund të kontribuojë në lulëzimin e algave duke ulur oksigjenin e tretur jetik për një ekosistem të suksesshëm.

I pranishëm në ujë si një përbërës i ciklit të azotit, amoniaku ekskretohet nga kafshët dhe organizmat e tjerë si bakteret heterotrofike, aktinomicetet dhe kërpudhat gjatë metabolizmit të proteinave dhe aminoacideve. Përgjithësisht i pranishëm në sasi të vogla në ujërat e pandotur, nivelet më të larta tregojnë ndotje organike dhe janë toksike për jetën ujore.

Mënyrë e thjeshtë për të matur parametrat kritikë me fotometrat HANNA nga familja jonë HI833XX!

HI83303

Fotometër për akuakulturën

HI83303 është një fotometër kompakt me shumë parametra për përdorim në aplikimet e akuakulturës. Matësi është një nga fotometrat më të avancuar të disponueshëm me një dizajn optik inovativ që përdor një detektor referimi dhe lente fokusimi për të eliminuar gabimet nga ndryshimet në burimin e dritës dhe nga papërsosmëritë në kuvetën e xhamit.
Ky matës ka 20 metoda të ndryshme të programuara që matin 12 parametra kyç të cilësisë së ujit dhe gjithashtu ofron një mënyrë matjeje absorbimi për verifikimin e performancës dhe për përdoruesit që dëshirojnë të zhvillojnë kurbat e tyre të përqendrimit kundrejt absorbimit.
Parametrat e akuakulturës përfshijnë alkalinitetin, kalciumin, nitritin dhe fosfatin, të cilat janë kritike për ruajtjen e një sistemi të shëndetshëm. Ai gjithashtu përmban parametra specifikë për mjedisin detar ose të ujërave të ëmbla. Për të kursyer hapësirë të vlefshme në tavolinën e laboratorit, HI83303 dyfishohet si një matës profesional i pH me hyrjen e tij dixhitale të elektrodës pH/temperaturë.

HI801

Spektrofotometri Visible Iris

Përfitimi i kësaj metode analitike është se mund të aplikohet pa modifikime të mëdha në analizën e ujit në fermat e peshkut. Spektroskopia është një mjet premtues për të marrë në mënyrë efikase dhe me kosto efektive lloje të shumta të të dhënave të peshkimit duke përfshirë shëndetin fiziologjik të peshkut. Me këto metoda mund të përcaktohen të gjithë parametrat e ujit.

Spektrofotometri Iris HI801 është një spektrofotometër elegant dhe intuitiv që lejon matjen e të gjitha gjatësive valore të dritës së dukshme.
Personalizoni metodat tuaja, merrni një gamë të gjerë matjesh dhe ndjehuni të sigurt në saktësinë tuaj të testimit me iris.
Komoditeti i metodave të para-programuara me opsionin e zgjerimit.

Parametrat që maten më së shpeshti me HI801:

 • Alkaliniteti
 • Amoniaku
 • Kalciumi
 • COD
 • Bakri
 • Fortësia Totale
 • Hekuri
 • Nitrate
 • Nitritet
 • Azoti Total
 • Oksigjeni i tretur
 • Fosfate
 • Fosfori reaktivë
 • Surfaktantë anionikë

Iris vjen i para-programuar me më shumë se 80 metoda të analizës kimike Thjesht përditësoni këto metoda duke u lidhur me një kompjuter ose flash drive.

Author
Nives Vinceković Budor, dipl. kem. ing.

Sources Schindler, D. W. Eutrophication and recovery in experimental lakes: implications for lake management. Science 174, 897-899 (1974).
Schindler, D. W. Recent advances in the understanding and management of eutrophication. Limnology and Oceanography 51, 356-363 (2006)
Smith, V. H. & Schindler, D. W. Eutrophication science: where do we go from here? Trends in Ecology and Evolution 24, 201-207 (2009).
https://earthhow.com/eutrophication-causes-process-examples/