Efekti i vlerës së pH në prishjen dhe jetëgjatësinë e mishit

Category: Ushqimi | Tags:

Në një kampion mishi, parametrat e brendshëm si pH, kapaciteti i lidhjes së ujit, prania e kripës dhe temperatura përcaktojnë shijen, freskinë dhe potencialin e tij për rritjen e mikrobeve.

Defektet kryesore të mishit janë aromat dhe shijet e pakëndshme, por ndodhin edhe çngjyrosje dhe prodhim gazi.

Prishja e produkteve të mishit mund të shkaktojë defekte të tilla si shije të tharta, çngjyrosje, prodhim gazi dhe ulje të pH.

Vlera e pH është një nga faktorët më të rëndësishëm mbi bazën e të cilit përcaktojmë freskinë dhe cilësinë e mishit.

Përpunuesit e mishit duhet të jenë të vetëdijshëm për vlerën e pH të kësaj lënde të parë dhe rëndësinë e saj; sepse pH ndikon shumë në funksionalitetin e mishit gjatë përpunimit.

Vlera e pH e mishit të freskët varion nga 5.5 në 6.2.

Një rënie në pH do të ndikojë në cilësinë e përgjithshme të produktit përfundimtar të mishit.

pH do të ndikojë në aftësinë e mishit për të mbajtur ujin dhe mund të ndikojë në ngjyrën e mishit.

Shpejtësiadhe shkalla e rënies së pH pas therjes do të ndikojë në karakteristikat e cilësisë së mishit.

Një fenomen i quajtur PSEmish derri (që do të thotë i zbehtë, i butë dhe eksudativ) është zakonisht rezultat i zbërthimit të shpejtë të glikogjenit në acid laktik pas therjes.

Ndërsa nga ana tjetër, mund të ketë një rritje të papritur të vlerës së pH të mishit mbi 6.2, gjë që shkakton një ngjyrë të errët dhe një strukturë të fortë të mishit.

Monitoroni vlerën e pH të produktit tuaj me instrumentet Hanna:
shmangni problemet e mundshme dhe për këtë arsye jini në të njëjtin nivel me më të mirët!

HI98163

pH matës profesional portativ për mishin

Produktet e mishit mund të paraqesin një sërë sfidash për operatorin e monitorimit të pH.

Vajrat dhe lëndët e ngurta të mishit mund të veshin sipërfaqen e ndjeshme të membranës së qelqit dhe/ose të bllokojnë kryqëzimin e referencës.

HI98163 është i pajisur me një elektrodë të specializuar për produktet e mishit FC2323

Dizajni përfshin një teh çeliku inoks në një sondë me majë të ngushtë për depërtim të lehtë, një bashkim të hapur që parandalon bllokimin dhe një strehë plastike me fluori poliviniliden (PVDF) që është rezistente ndaj shumicës së kimikateve dhe tretësve, duke përfshirë hipokloritin e natriumit.

Ka rezistencë të madhe ndaj gërryerjes, rezistencës mekanike, rezistencë ndaj dritës ultravjollcë dhe rrezatimit bërthamor. PVDF gjithashtu nuk është i përshtatshëm për rritjen e kërpudhave.

FC2323 është një elektrodë ideale pH për qëllime të përgjithshme për mishin që lidhet shpejt me HI98163, nëpërmjet një lidhësi të shpejtë DIN të papërshkueshëm nga uji.

HI99163

pH matës profesional portativ për mishin

Përveç matësit HI98163, Hanna Instruments ofron pH-matësin HI99163, i cili gjithashtu ka një majë konike që lejon depërtimin e drejtpërdrejtë në mish dhe në produktet e mishit.

Tehu prej çeliku inoks është i mprehtë për t’u futur në mish.

Të dy instrumentet kanë një sensor të integruar të temperaturës dhe për këtë arsye japin një pamje më të plotë të produktit tuaj.

Nëse transportoni mishin ose keni një linjë prodhimi, është e nevojshme të monitoroni vlerën e pH të mishit në çdo kohë.

Hanna instruments ofron testues pH HI9810362 dhe HI981036, të cilët janë idealë për këtë lloj qëllimi.

HI9810362

HALO2 Wireless Testues pH për mishin

HI981036

Foodcare Testues pH për Mishin

Dallimi midis këtyre dy testuesve është se HI9810362 ka mundësinë për të ruajtur të dhënat dhe për t’i transferuar ato nëpërmjet Bluetooth në pajisjen tuaj në të cilën keni instaluar më parë aplikacionin Hanna.

Have questions?

Contact a Hanna Technical Specialist at info@hannaservice.eu or using our contact form.

AUTORI:

Isidora Ćorović

mag. ing. techn. aliment.

Rezultatet më të sakta me produktet më të mira

Shërbime

Trajnime

Riparime

Mirëmbajtja