Fortësia e ujit në aplikimet industriale

Category: Industria | Tags:

Problemi kryesor industrial që lidhet me fortësinë është formimi i depozitimeve dhe grumnullimi i tyre në tubacione, kaldaja dhe tek sistemet e shkëmbimit të nxehtësisë. Në përgjithësi, uji industrial mbështetet në zbutësit e ujit duke pasur parasysh se për shumë aplikime synohet uji shumë i butë (nën 10 mg/L).

Uji i furnizimit të bojlerit është veçanërisht i ndjeshëm ndaj ngurtësisë së ujit pasi nivelet më të larta se 8 mg/L mund të ndikojnë seriozisht tek pajisjet.

Në pajisjet industriale të rrjedhjes në kullat prodhuese ose ftohëse, depozitat e fortësisë mund të kufizojnë rrjedhën dhe të ngadalësojnë rrugët ujore. Pjesë të tjera të pajisjeve janë gjithashtu të cenueshme dhe mund të ndërhyjnë në rrjedhën e ujit dhe presionin e sistemit.

Problemet me menaxhimin e presionit mund të shkaktojnë një reaksion zinxhir problemesh, duke përfshirë kosto më të madhe të pompimit, duke çuar në konsum më të lartë të energjisë dhe përfundimisht duke shkaktuar zëvendësimin e pajisjeve dhe tubacionit.

Kullat ftohëse mbështeten në ujin e butë për të ruajtur efektivitetin e transferimit të nxehtësisë, duke kursyer kostot e tyre të funksionimit dhe kryesisht për të shmangur korrozionin.

Kaldaja mbështetet në shkëmbimin e nxehtësisë midis shtresës së tubit dhe ujit. Fortësia vepron si një material izolues dhe mund të çojë në ulje të shkëmbimit të nxehtësisë dhe mbinxehje të tubit metalik të bojlerit, mirëmbajtje dhe riparime të kushtueshme dhe jetëgjatësi më të shkurtër të bojlerit.

Në reaksionin e mëposhtëm të ekuilibrit mund të vëzhgojmë shpërbërjen dhe formimin e karbonatit të kalciumit dhe bikarbonatit të kalciumit (në të djathtë):

Jonet që shkaktojnë fortësi të përhershme të ujit mund të hiqen duke përdorur një zbutës uji ose një kolonë shkëmbimi jonesh.

Klasifikimi i fortësisë në mg-CaCO3/L fortësia në mmol/L fortësia në dGH/°dH fortësia në ppm
I butë
0–60
0–0.60
0–3.37
0–60
Mesatarisht i fortë
61–120
0.61–1.20
3.38–6.74
61–120
I fortë
121–180
1.21–1.80
6.75–10.11
121–180
Shumë i fortë
≥ 181
≥ 1.81
≥ 10.12
≥ 181

Përcaktimi i fortësisë së ujit është një nga faktorët kryesorë që duhet të merret parasysh gjatë mirëmbajtjes së rregullt.

Një konsideratë tjetër është roli kimi i fortësisë së ujit në ekuilibrin e ujit dhe çdo reaksion kimik ose elektrokimik në aplikimin tuaj.

Për këto arsye, fortësia e ujit duhet të monitorohet nga afër dhe të mbahet në nivele specifike.

 • ndyshimet në pamjen e ujit
 • uji mund të bëhet më i turbullt
 • dëmtimi i funksionalitetit të pajisjeve
 • bllokimi i rrjedhës së ujit brenda dhe jashtë

Përcaktimi i fortësisë së ujit është një nga faktorët kryesorë që duhet të merret parasysh gjatë mirëmbajtjes së rregullt.

Një konsideratë tjetër është roli kimi i fortësisë së ujit në ekuilibrin e ujit dhe çdo reaksion kimik ose elektrokimik në aplikimin tuaj.

Për këto arsye, fortësia e ujit duhet të monitorohet nga afër dhe të mbahet në nivele specifike.

 • ndyshimet në pamjen e ujit
 • uji mund të bëhet më i turbullt
 • dëmtimi i funksionalitetit të pajisjeve
 • bllokimi i rrjedhës së ujit brenda dhe jashtë

Uji i fortë e bën edhe më të ndërlikuar arritjen e ekuilibrit të duhur të parametrave të ujit (pH, alkaliniteti, klori) dhe rezulton në konsum më të madh të kimikateve

Si ta përcaktojmë
fortësinë e ujit?

Ka disa metoda të disponueshme, nga kontrolli i shpejtë i kiteve të testimit, fotometrat deri te sistemet e titrimit.

HANNA ka zhvilluar një zgjidhje të re “të lehtë për t’u përdorur” për testim si një alternativë ndaj kiteve të testimit kimik.

HI735

Testues i Fortësisë Low Range – Checker®HC

Karakteristikat:

 • Më e lehtë për t’u përdorur dhe më e saktë se kitet kimike
 • I dedikuar për një parametër të vetëm
 • Madhësi e vogël, komoditet i madh
 • Ideale për: ujin e pijshëm dhe përpunues, sisteme ngrohjeje dhe ftohjeje, pishina dhe spa.

HI735 Checker®HC (Kolorimetri i dorës) është një mënyrë e thjeshtë, e saktë dhe me kosto efektive për të matur fortësinë totale. I projektuar si një alternativë më e saktë ndaj kiteve të testimit kimik, HI735 ofron rezultate të shpejta dhe të sakta në disa hapa të thjeshtë.

Kontrolluesi ynë i dorës Low Range për fortësinë totale ju ofron një rrugë të mesme midis instrumenteve të avancuara dhe kiteve tuaja tipike të testimit kimik. Kitet standarde të testimit kanë saktësi të kufizuar pasi ato mbështeten në syrin e njeriut për të përputhur ngjyrat. Kolometri ynë i dorës eliminon vështirësinë e përputhjes me një tabelë ngjyrash, duke siguruar një rezultat të drejtpërdrejtë Low Range të fortësisë totale në mënyrë dixhitale.

 • Intervali: 0 në 350 ppm (mg/L) si CaCO₃
 • Merrni rezultate të thjeshta me funksionimin e lehtë me një buton.
 • Mos humbisni më kohë duke u përshtatur me një tabelë ngjyrash, merrni rezultate të drejtpërdrejta shpejt.

HI97735

Fortësia Totale
Fotometër Portativ

Fotometri i fortësisë totale HI97735 kombinon saktësinë dhe lehtësinë e përdorimit në një dizajn të thjeshtë e të lëvizshëm. Sistemi i avancuar optik ofron saktësi të cilësisë laboratorike ndërsa dizajni i tij miqësor për përdoruesit është i lehtë për çdo përdorues duke e bërë atë fotometrin e përsosur për nevojat tuaja të testimit të cilësisë së ujit. Matësi HI97735 mat fortësinë totale në mostrat e ujit deri në 750 mg/L (ppm) CaCO3.

 • Nuk nevojitet kohë për ngrohje përpara se të bëni matje.
 • Modaliteti tutorial për udhëzime të thjeshta hap pas hapi.
 • CAL Check për verifikimin dhe kalibrimin e performancës
 • Lundrim i lehtë ndërmjet formave kimike me shtypjen e një butoni:

  – mg/L (ppm)
  – French degrees (°f)
  – German degrees (°dH)
  – English degrees (°E)

Shtypni

dhe përdorni tastet funksionale për të zgjedhur Formën Kimike.

Shtypi Select për të ndryshuar formën kimike të shfaqur në gradë Franceze(°f)
gradë Gjermane (°dH) dhe gradë Angleze (°E)

Shtypi Select për të ndryshuar formën kimike të shfaqur në gradë Franceze(°f)strong, lb gradë Gjermane (°dH) dhe gradë Angleze (°E)

Shtypni

butonin për t’u kthyer në ekranin e matjes.

Në dy opsione si HI97735 & HI97735C

Çdo HI97735 paketohet në një kuti cantë dhe furnizohet me:

 • Kyveta për mostrën (2 pcs.)
 • Kapakë për kyvetat e mostrës (2 pcs.)
 • Stopues plastikë (2 pcs.)
 • 1.5V AA Bateri alkaline
 • Manuali me udhëzime
 • Certifikatë cilësie

Çdo HI97735C paketohet në një kuti mbajtëse të fortë dhe furnizohet me:

 • Kyveta për mostrën (2 pcs.)
 • Kapakë për kyvetat e mostrës (2 pcs.)
 • Stopues plastikë (2 pcs.)
 • HI97735A – CAL CheckCuvette A
 • HI97735B – CAL Check Cuvette B for Total Hardness LR, MR, HR
 • Leckë për fshirjen e kyvetave
 • Gërshërë
 • 1.5V AA Bateri alkaline
 • Manuali me udhëzime
 • Certifikatë cilësie
 • CAL Check certifikatë e standardeve

Reagentët dhe intervali i tyre:

HI93735-00

(100 teste) LR – low range – 0 në 250 mg/L (ppm) CaCO₃; 0-14dH

HI93735-01

(100 teste) MR – middle range – 200 në 500 mg/L (ppm) CaCO₃; 11-28dH

HI93735-02

(100 teste) HR – high range – 400 në 750 mg/L (ppm) CaCO₃; 22-42 dH

Autori:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Rezultatet më të sakta me produktet më të mira

Shërbime

Trajnime

Riparime

Mirëmbajtja