Kalibrimi i pH-metrit- 5 këshillat kryesore për t’u marrë parasysh

Category: Laboratori | Tags:

Matjet e besueshme të pH janë thelbësore për pothuajse çdo proces apo industri. Matja e pH luan një rol vendimtar në përcaktimin e cilësisë së ujit, tokës dhe më shumë.

Një hap jetik në marrjen e rezultateve të sakta është kalibrimi i njehsorit tuaj. Por si ta kuptoni nëse kalibrimi është kryer në mënyrën e duhur? Sot ne do t’ju ofrojmë një listë me këshilla që duhen marrë parasysh kur kalibroni njehsorin tuaj.

1. Gjithmonë lexoni manualin tuaj

Procedurat e kalibrimit të njehsorit të pH ndryshojnë në bazë të matësit që përdoret. Për të kuptuar më mirë matësin tuaj specifik, është e rëndësishme të lexoni manualin kur merrni matësin tuaj të pH.

2. Sigurohuni që i keni të gjitha buferat e nevojshëm që ju nevojitet

Gjatë kryerjes së një kalibrimi të njehsorit të pH është e rëndësishme që të përdoren buferët e duhur. Për shembull, nëse doni të masni diçka me një pH prej 9 dhe ju vetëm kalibroni pH-matësin tuaj në pH 7, mund të mos merrni një matje të saktë. Kjo është për shkak se matjet e pH janë më të sakta kur pikat e kalibrimit e vendosin matjen. Ju gjithashtu duhet të kontrolloni datën e skadimit të buferave dhe për sa kohë ka qenë i hapur buferi. Disa buferë, si pH 10, skadojnë shumë më shpejt se datat e skadencës pasi të hapen.

3. Kalibroni shpesh

Për matjen më të saktë, sugjerohet që duhet të kalibroni njehsorin sa herë që kryeni një grup të ri matjesh. Kalibrimi i njehsorit të pH mund të ndihmojë gjithashtu në identifikimin e një problemi me elektrodën tuaj.

Ne sugjerojmë të kalibroni njehsorin tuaj:
 
  1. Me përdorimin e parë
  2. Pas një periudhe të gjatë ruajtjeje
  3. Kur kryeni një grup të ri matjesh.

4. Jini të vetëdijshëm për Pjerrësinë dhe Kompensimin tuaj

Pjerrësia dhe kompensimi juaj kanë një ndikim të rëndësishëm në gjendjen e elektrodës tuaj. Hanna Instruments rekomandon që kompensimi të mos kalojë ±30 mV dhe që përqindja e pjerrësisë të jetë midis 85-105%.

Nëse keni një kompensim të keq, kjo mund të nënkuptojë që ose keni një kryqëzim të bllokuar ose se sonda kërkon pastrim. Nëse kjo ndodh, provoni ta njomni sondën në tretësirë pastruese dhe ta përsëritni procesin e kontrollit të kompensimit. Nëse pjerrësia juaj është e keqe, kjo mund të nënkuptojë se keni përdorur buferë të skaduar ose të kontaminuar. Nëse është kështu, sigurohuni që të përdoren buferë të freskët. Shumë nga njehsorët tanë do të shfaqin si pjerrësinë ashtu edhe kompensimin pasi të ketë përfunduar kalibrimi. Disa nga matësat tanë janë të pajisur edhe me CAL CHECK™. Ky funksion ofron tregues për problemet e mundshme gjatë procesit të kalibrimit, bazuar në vlerat e mëparshme të zhvendosjes dhe pjerrësisë, duke ju lejuar të zgjidhni shpejt problemin.

5. Kujdesi ndaj elektrodës

Elektrodat luajnë një rol të rëndësishëm në marrjen e matjeve dhe duhet të trajtohen me kujdes. Elektrodat e pH nuk duhet të ruhen kurrë në ujë të distiluar pasi kjo dëmton xhamin ndijues të elektrodës së pH dhe elektrolitin referues. Ruajtja e elektrodës tuaj në tretësirën e duhur të ruajtjes mund t’ju ndihmojë për të siguruar që elektroda juaj të sigurojë lexime të qëndrueshme dhe të sakta.

Një këshillë e fundit

Jetëgjatësia e elektrodës mund të ndryshojë në varësi të temperaturës. Në temperatura më të larta jetëgjatësia e elektrodës do të ulet.
Kjo do të thotë se do t’ju duhet të zëvendësoni elektrodën më shpesh nëse testoni mostrat në temperatura të larta.

HI2020-02

pH Metër Multiparametrik edge®

Dizajni i gjithanshëm i edge® mundëson përdorimin e tij si matës portativ, montim në mur ose tavolinë, edge thjeshton matjen, konfigurimin, kalibrimin, diagnostikimin, regjistrimin dhe transferimin e të dhënave direkt në një kompjuter ose një disk USB.

edge® mat pH-në, përcjellshmërinë dhe oksigjenin e tretur përmes elektrodave të saj unike dixhitale. Këto elektroda dixhitale njihen automatikisht, duke siguruar llojin e sensorit, të dhënat e kalibrimit dhe një numër serie kur lidhen me edge-in nga një lidhës 3,5 mm.