Monitorimi i lagështisë në serra

Category: Agrikultura | Tags:

Një aspekt i rëndësishëm i bujqësisë është lagështira në serra. Meqenëse serat janë të mbyllura, ato janë subjekt i ndryshimeve të lagështisë, probleme që nuk janë të pranishme në mjediset e rritjes në ajër të hapur. Lagështira e tepërt ose shumë e vogël, si uji, mund të shkaktojë probleme për kultivuesit. Shumë pak ujë/lagështi, bimët tuaja thahen; shumë ujë/lagështi ato mund të kalbet ose të marrin infeksione mykotike.

Gjatë pranverës dhe vjeshtës, bimët në një serë mund të preken nga sëmundje mykotike nëse nuk kontrollohet lagështia. Gjatë kësaj kohe, lagështira pritet të jetë më e lartë për shkak të ditëve të ngrohta me diell dhe netëve të freskëta. Uji në tokë ka më shumë gjasa të avullojë dhe transpirimi, kalimi i avullit të ujit nëpër një membranë ose pore, në sipërfaqet e gjetheve rritet. Kjo lagështi ruhet si avull në ajrin e ngrohtë. Gjatë natës ajri më pas ftohet dhe ndodh kondensimi. Këto kushte mund të shkaktojnë Botrytis dhe sëmundje të tjera kërpudhore; këto spore përhapen pasi kondensimi formon pika dhe depërton në tokë.

Nëse lagështira është shumë e ulët, bimët mund të thahen me një ritëm të shpejtë. Niveli i dëshiruar i lagështisë për rritje të mirë të bimëve është ndërmjet 50-85%. Për të ruajtur këtë nivel lagështie, rekomandohet që kultivuesit e serrave të përdorin higrometra për të matur lagështinë në serë.

Aplikime:

Një kultivues nga një serë po kërkonte një termohigrometër. Kriteret kryesore ishin se ai duhej të ishte portativ, i saktë në një gamë të gjerë dhe të ishte i përballueshëm nga ana ekonomike. U rekomandua HI9564. Ai mat lagështinë nga 20.0 në 95.5% dhe ka një saktësi prej +/- 3% nga 50 – 85% RH dhe +/-5% jashtë kufijve. Butonat min/max lejojnë që leximet të monitorohen gjatë ditës. Klienti vlerësoi gjithashtu funksionin e fikjes automatike që fik njehsorin pas 20 minutash për të maksimizuar jetëgjatësinë e baterisë. HI 9564 ka një jetëgjatësi të baterisë 250 orë duke përdorur një bateri të vetme prej 9V dhe gjithashtu ka një veçori kalibrimi që lejon kalibrimin me një pike në një vlerë të caktuar.

 

Regjistrohu në buletinin tonë