Monitorimi i ujit në pishina – shpjegimi sipas DPD

Category: Pishinat | Tags:

Klori

Si një nga format më të vjetra dhe më të zakonshme të dezinfektimit, klori përmirëson cilësinë e ujit duke shkatërruar mikroorganizmat që prodhojnë sëmundje dhe duke reaguar me substanca të tjera organike dhe inorganike.
Nivelet e klorit duhet të monitorohen në mënyrë aktive për të siguruar praninë e klorit të mjaftueshëm për dezinfektim, si dhe për të kontrolluar efektet negative si shija, era dhe reaksionet e mundshme që ndodhin me lëndën organike.
Klori është një agjent i fortë oksidues që shkatërron kryesisht ndotësit organikë dhe bakteret dhe mund të kombinohet me komponimet që përmbajnë azot, duke formuar kloraminë. — > Klori i kombinuar
Kur dozoni klorin për dezinfektim, vetëm një pjesë e klorit të dozuar mbetet aktiv për të vazhduar procesin e dezinfektimit. –->Klori i lirë

DPD Metoda kolorimetrike

Metoda DPD është metoda më e përdorur për të përcaktuar mbetjet e klorit të lirë në ujë. Treguesi DPD reagon menjëherë me klorin e lirë të disponueshëm – acidin hipokloror ose jonin hipoklorit për të formuar një variatet nuancash të ngjyrës së purpurt, të cilat janë proporcionale me përqendrimin e klorit.
Agjencia Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit, EPA pranoi metodën kolorimetrike N,N-dietil-fenilenediamine (DPD).
Reaksioni kimik që formohet shkakton formimin e një ngjyre të purpurt në prani të klorit. Intensiteti i ngjyrës është proporcional me përqendrimin.

Asnjë gjurmë
klori në mostër

Përqendrim i ulët
i klorit
brenda intervalit

Përqendrim i lartë
i klorit
brenda intervalit

Klori
me përqendrim
mbi intervalin e lejuar
(efekt zbardhues)

Intensiteti i ngjyrës matet fotometrikisht (burim drite në një gjatësi vale specifike dhe një fotodetektor) dhe konvertohet si përqendrim i klorit, në mg/L, i cili shfaqet në ekran.
Pse matja e klorit të lirë është kaq e rëndësishme?
Klori
si mbetje ose
pjesa që ka mbetur pa vepruar nga
Klori
Prandaj, nëse testojmë ujin dhe zbulojmë se ka mbetur ende pak klor i lirë, kjo dëshmon se organizmat më të rrezikshëm në ujë janë eleminuar dhe uji është i sigurt për njerëzit.

HI971044

Fotometër Portativ
për pH, Alkalinitetin,
Klori i Lirë dhe Total
dhe Acidi Cianurik
 • i papërshkrueshëm nga uji
 • projektuar me një sistem optik inovativ që ofron performancë superiore në saktësi, përsëritshmëri dhe sasinë e kohës që duhet për të bërë një matje
 • jashtëzakonisht miqësor për përdoruesit me një modalitet tutorial që të udhëzon grafikisht, hap pas hapi, në kryerjen e një matjeje
 • matrica LED me ndriçim të pasëm lejon përdorimin e çelësave virtualë duke e bërë funksionimin e njehsorit shumë intuitiv
 • Mbrojtja e papërshkueshme nga uji IP67 ofron mbrojtje edhe nëse aparati bie në ujë

Fuksionaliteti CAL Check™

Veçoria ekskluzive e CAL Check e Hannë-s lejon verifikimin e performancës dhe kalibrimin e njehsorit duke përdorur standardet e gjurmueshme NIST. Vialet tona standarde të CAL Check janë zhvilluar për të simuluar një vlerë specifike absorbimi në çdo gjatësi vale për të verifikuar saktësinë e leximeve të mëvonshme. Ekrani i CAL Check e udhëzon përdoruesin hap pas hapi përmes procesit të validimit dhe kalibrimit nga përdoruesi.
Metoda të shumta matjeje
Përdoruesit mund të zgjedhin përdorimin e reagentëve pluhur të paketuar në pako ose përdorimin e reagentëve të lëngshëm me kosto të ulët të paketuar në një shishe si pikatore. Kohëmatësi i integruar i reagimit “Waiting” për kohën e duhur të reagimit është me rëndësi kyçe gjatë kryerjes së matjeve kolorimetrike. Kohëmatësi i numërimit mbrapsht shfaq kohën e mbetur derisa të merret një matje, duke siguruar rezultate të qëndrueshme midis matjeve të mostrës dhe përdoruesve.
pH
6.5 në 8.5 pH
Alkaliniteti
0 në 500 mg/L (si CaCO₃)
Klori i lirë
0.00 në 5.00 mg/L (si Cl₂)
Klori Total
0.00 në 5.00 mg/L (si Cl₂)
Acidi Cianurik
0 në 80 mg/L (si CYA)

* Reagentët shiten veçmas

E disponueshme si versioni C HI97104C përfshin fotometrin, CAL Check kuveta A, CAL Check kuveta B për klorin e lirë dhe total (pluhur dhe lëng), CAL Check kuveta B për pH, CAL Check kuveta B për acidin cianurik, CAL Check kuveta B për alkalinitetin, kuveta e mostrës (2), kapakët për kuvetat e mostrës (2),stoper plastik (2), 1.5V AA bateritë (3), leckë pastruese për kuvetat, gërshërët, certifikata e cilësë së intrumentit, ,manuali me udhëzime dhe HI7101414 çanta mabjtëse.

HI7014

Linja Pishinave
Klori i lirë Checker® HC

Kolorimetër sa dora

 • Më e lehtë për t’u përdorur dhe më e saktë se kitet kimike
 • EPA ka aprovuar metodën DPD
 • Shifra të mëdha, të lehta për t’u lexuar
 • I dedikuar për një parametër të vetëm
 • Checker®HC përshtatet lehtësisht në xhepin tuaj
 • Përdoreni për analiza të shpejta dhe të sakta në vend
 • Funksionimi me një buton

Monitorim
automatik dhe
i vazhdueshëm

PCA 310 ● PCA320 ●PCA330 ● PCA340

PCA 310 ● PCA320 ●PCA330
● PCA340

Klontrolloni Klorin, pH dhe ORP

Analizuesit e klorit të serisë Hanna PCA300 monitorojnë, kontrollojnë dhe rregullojnë vazhdimisht përmbajtjen e klorit dhe pH në një mostër. Nga trajtimi i ujërave të pijshëm dhe të zeza deri te higjiena e pishinave dhe SPA-ve, monitorimi i niveleve të klorit ka një ndikim të rëndësishëm në shëndetin publik, si dhe ROI dhe në efikasitetin për sistemet e ngrohjes dhe aplikimet industriale.
 • 4 modele të disponueshme për monitorimin e niveleve të klorit, pH dhe ORP.
 • Alarmet e veçanta mund të vendosen për kontrollet e klorit, pH, ORP dhe temperaturës.
 • Ndërfaqja miqësore për përdoruesit thjeshton konfigurimin dhe mirëmbajtjen.
 • DPD metoda Kolorimetrike

DPD metoda Kolorimetrike

Analizuesit PCA përdorin metodën Kolorimetrike DPD. Teknologjia e përdorur nga PCA për matjen e klorit është e njëjtë me atë që gjendet në kolorimetrat portativë dhe në banak, duke siguruar rezultate të qëndrueshme gjatë kryerjes së matjeve.
Intervali i marrjes së mostrave për matjen e klorit është i rregullueshëm nga 3 në 90 minuta.
PCA ka një opsion dozimi për shtimin e klorit nga një pompë dozimi ose gjenerator klori kur një lexim është nën pikën e caktuar të programueshme.

Elektrodë pH e përforcuar

Familja e matësave PCA përdor gjithashtu elektrodën e pH të përforcuar HI1005 me një sensor të integruar të temperaturës pt100 dhe kunjën e përshtatshëm për të matur pH dhe temperaturën. Përforcuesi i integruar dhe kunja e përputhjes ofrojnë performancë të jashtëzakonshme ndaj çdo zhurme elektrike të krijuar nga pompat dhe motorët.

Dalja Analoge

PCA340 përmban dy dalje të sinjalit të përzgjedhshëm 0-20 ose 4-20 mA që janë të shkallëzueshme për transmetimin e leximeve në pajisjet e jashtme të regjistrimit. Daljet analoge mund të përdoren gjithashtu për dozim dhe të përdoren me pompat dozuese që pranojnë një hyrje analoge 4-20 mA. Daljet analoge mund të përdoren për cilindo nga tre parametrat e matur.
Autori:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Rezultatet më të sakta me produktet më të mira

Shërbime

Trajnime

Riparime

Mirëmbajtja