Rëndësia e cilësisë së ujit në prodhimin e birrës

Category: Birra | Tags: #  #  

Kuptimi i cilësisë së ujit gjatë prodhimit të birrës është kritik për përcaktimin e procesit që do të ndiqet. Kjo përfshin përdorimin ose jo të një sistemi osmozë të kundërt, cilat kimikate të shtohen dhe sa, si do të ndikojnë kokrrat e grurit në pH e ujit dhe nëse ujërat e zeza të prodhuara duhet të trajtohen.

“Në zemër” të çdo birre është burimi më i madh në botë, uji. Ai jo vetëm që ndikon në shijen, por gjithashtu ndikon në sasinë e kimikateve të nevojshme për të arritur pH 5.2 në pure, dhe gjatë gjithë procesit të prodhimit. Kuptimi i cilësisë së ujit gjatë prodhimit të birrës është kritik për përcaktimin e procesit që do të ndiqet. Kjo përfshin përdorimin ose jo të një sistemi osmozë të kundërt, cilat kimikate të shtohen dhe sa, si do të ndikojnë kokrrat e grurit në pH e ujit dhe nëse ujërat e zeza të prodhuara duhet të trajtohen.

Më poshtë janë disa nga pikat kritike të kontrollit për ujin.

pH

Duke qenë se pH është themeli i të gjitha birrave, të kuptuarit e pH-it fillestare të ujit tuaj do t’ju ndihmojë të kuptoni se çfarë procesi duhet të ndiqni për të arritur pH-in ideal 5,2 në purenë tuaj. Në disa raste, kombinimi i kokrrave acidike dhe ujit do të mund ta arrijë këtë. Në raste të tjera, acidi laktik mund të shtohet për të ndihmuar në uljen e pH. pH mund të testohet në mënyrë dixhitale në tre mënyra:

Alkaliniteti

JU LUTEM KUJDES: Alkaliniteti dhe pH nuk janë e njëjta gjë. pH është sasia e acidit ose bazës e pranishme në një mostër dhe alkaliniteti është forca e atyre bazave. Ndërsa filloni të rregulloni pH e puresë, është e rëndësishme të kuptoni kapacitetin buferik të ujit tuaj. Për shembull, 5 ml acid laktik në ujë me nivel të ulët alkalin mund të jetë i mjaftueshëm për të rregulluar pH. Megjithatë, në ujë me alkalinitet të lartë, kjo mund të mos e rregullojë fare pH. Ndonjëherë, një prodhues birre shton një kimikat bazë (siç është NaOH) për të ndërtuar një kapacitet buferik dhe për ta mbajtur gjatë gjithë pjesës së mbetur të procesit të prodhimit. Më poshtë janë tre mënyra për të matur alkalinitetin:

Testues për fortësinë

Fortësia e ujit i referohet sasisë së karbonatit të kalciumit të pranishëm. Kjo është e rëndësishme për birrën për disa arsye. Si fillim, karbonati i kalciumit mund të çojë në ndryshkje dhe korrozion – diçka që nuk dëshironi të ndodhë në tubacionet tuaja të transferimit. Së dyti, uji i fortë jo vetëm që ka një strukturë të ndryshme, por gjithashtu ka një ndikim të veçantë tek shija që do të ndikojë negativisht në një birrë. Ashtu si alkaliniteti, ju mund të matni fortësinë.

Parametra të tjerë janë të rëndësishëm edhe në testimin e cilësisë së ujit, në varësi të burimit të ujit të fabrikës së birrës. Këto mund të përfshijnë klorin, hekurin dhe metale të tjera. Shumica e këtyre parametrave mund të maten gjithashtu duke përdorur një kolorimetër Checker, ose titrues. Ndërsa nevojat e testimit të ujit do të ndryshojnë për çdo fabrikë birre, është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm se çfarë testimi mund të zbatoni për të ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së birrës tuaj dhe për të kursyer kimikate, kohë dhe para.

Ndërsa nevojat e testimit të ujit do të ndryshojnë për çdo fabrikë birre, është e rëndësishme të jeni të vetëdijshëm se çfarë testimi mund të zbatoni për të ndihmuar në përmirësimin e cilësisë së birrës tuaj dhe për të kursyer kimikate, kohë dhe para.