Rëndësia e ruajtjes së duhur të mishit

Category: Ushqimi | Tags:
Pavarësisht se mishi shitet i freskët në shumë vende, ftohja e tij është e nevojshme përpara se të dërgohet në tregje. Kafshët e sapo therura, janë sisteme të ngrohta me temperatura afër temperaturës së zakonshme të trupit prej 37°C (ose 98,6°F) dhe subjekt i sulmit bakterial. Ato duhet të ftohen shpejt në ajër derisa sipërfaqja të thahet.
Kur flasim për ftohjen e mishit, ky proces është i nevojshëm për të ngadalësuar degradimin e mishit (2 deri në 3 herë për çdo 10°C). Ftohja e mishit varet nga:
  • lagështia relative dhe temperatura e ajrit
  • lagështia relative dhe temperatura e mishit
  • shpejtësia e rrjedhës së ajrit ftohës
Cilësia e mishit të ngrirë varet kryesisht nga shpejtësia e ngrirjes dhe nga madhësia dhe pozicioni i kristaleve të akullit të formuar gjatë ngrirjes. Duke krahasuar metodat e tjera të konservimit, ngrirja ruan më së miri përbërësit me vlerë ushqyese të mishit. Gjatë ngrirjes së ushqimit, uji i lirë shndërrohet në akull dhe temperatura në të cilën fillon ngrirja varet nga përqendrimi i substancave të tretura në ujë. Mishi fillon të ngrijë në -1.5°C, dhe në -2.5°C, rreth gjysma e ujit në mish është e ngrirë.
Për matjen e temperaturës gjatë ngrirjes përdorni:

HI151-1

Checktemp®4
Testues Temperature
për mishin e kuq të pagatuar
Për kuzhinat shtëpiake dhe profesionale, HI151 Checktemp®4 është termometri i përsosur portativ me saktësi të lartë. Ideal për kontrolle në vend dhe matje në një gamë të gjerë temperaturash, termometri i palosshëm Hanna është i preferuari në industrinë ushqimore.
  • Ngjyra e koduar për të përmbushur rregulloret HACCP.
  • Sonda inoks për futje të lehtë në produktet ushqimore.
  • Ekran i madh LCD.

Mishi ngrihet dhe ruhet në -18°C. Rregulli i përgjithshëm është që sa më e ulët të jetë temperatura e ruajtjes, aq më e madhe është qëndrueshmëria e mishit. Transporti i mishit të ngrirë është një nga pikat kritike në ruajtjen e cilësisë së tij higjienike për shkak të manipulimit të shpeshtë të një numri të madh njerëzish, temperaturës dhe ftohjes joadekuate gjatë transportit në distanca të gjata, shmangies së kostove të larjes dhe dezinfektimit të frigoriferëve.

Për të monitoruar temperaturën e dhomës së magazinimit përdorni:

HI148

Waterproof Thermologger
Nga ruajtja deri te transporti, është e rëndësishme të monitoroni temperaturën e produkteve tuaja për t’u siguruar që ato ruhen në kushte optimale. I shpejtë në konfigurim, i thjeshtë në përdorim, termologët HI148 janë idealë për monitorimin e temperaturës në aplikacione të tilla si përpunimi i ushqimit, transporti, muzetë dhe hortikultura.
  • Modelet e disponueshme me një ose dy kanale, sensor të brendshëm dhe/ose të jashtëm.
  • LED të programueshëm për alarmin e lartë dhe të ulët
  • Regjistroni automatikisht rezultatet tuaja. Keni dhe një softuer të përfshirë.
Autori:
Tajana Mokrović
mag.nutr.

Rezultatet më të sakta me produktet më të mira

Shërbime

Trajnime

Riparime

Mirëmbajtja