Uji i rubinetit – mënyra të thjeshta për të kontrolluar fortësinë totale të ujit

Category: Uji | Tags:
Uji i fortë është një nga shqetësimet më të zakonshme në çdo familje.
“Fortësia” e ujit tuaj varet nga mineralizimi i ujit që ndodh natyrshëm, i shkaktuar kryesisht nga mineralet si kalciumi dhe magnezi.
Uji i fortë varet nga gjeologjia lokale – fortësia e ujit ndryshon gjerësisht në të gjithë botën.
Çfarë është “fortësia e ujit”?
Uji i fortë është uji që ka një përmbajtje të lartë mineralesh (kontrast me ujin e butë).
Uji i fortë zakonisht përbëhet nga jonet e kalciumit (Ca2+), magnezit (Mg2+) dhe ndoshta përbërës të tjerë të tretur si bikarbonatet dhe sulfatet. Kalciumi zakonisht gjendet në ujë ose si karbonat kalciumi (CaCO3), në formën e gurit gëlqeror dhe shkumës, ose sulfat kalciumi (CaSO4), në formën e depozitave të tjera minerale. Burimi mbizotërues i magnezit është dolomiti (CaMg(CO3)2). Uji i fortë në përgjithësi nuk është i dëmshëm dhe sipas OBSH-së “Nuk duket të ketë ndonjë provë bindëse se ngurtësia e ujit shkakton efekte të pafavorshme shëndetësore te njerëzit”.
Uji i fortë po shkakton më së shumti probleme në familje përsa i përket dëmtimit të pajisjeve si pjatalarëse, lavatriçe, por edhe pajisje më të vogla si kazanët e ujit dhe aparatet e kafesë.
Uji i fortë formon depozitime që bllokojnë qarkullimin e ujit. Këto depozitime, të quajtura “smëc”, përbëhen kryesisht nga karbonati i kalciumit (CaCO3), hidroksidi i magnezit (Mg(OH)2) dhe sulfati i kalciumit (CaSO4). Karbonatet e kalciumit dhe magnezit priren të depozitohen si lëndë të ngurta të bardha brenda sipërfaqeve të tubave dhe shkëmbyesve të nxehtësisë.
Rritja e depozitimeve kufizon rrjedhën e ujit në tubacione. Në kaldaja, depozitimet dëmtojnë rrjedhën e nxehtësisë në ujë, duke reduktuar efikasitetin e ngrohjes dhe duke lejuar që komponentët metalikë të bojlerit të mbinxehen. Në një sistem nën presion, kjo mbinxehje mund të çojë në dështimin e bojlerit.
Në reaksionin e mëposhtëm të ekuilibrit mund të vëzhgojmë
tretjen dhe formimin e karbonatit të kalciumit dhe
bikarbonat të kalciumit (në të djathtë):
Jonet që shkaktojnë fortësi të përhershme të ujit mund të hiqen uke përdorur një zbutës uji ose një kolonë shkëmbimi jonesh.
Klasifikimi i fortësisë në mg-CaCO3/L fortësia në mmol/L fortësia në dGH/°dH fortësia në ppm
I butë
0–60
0–0.60
0–3.37
0–60
Mesatarisht i fortë
61–120
0.61–1.20
3.38–6.74
61–120
I fortë
121–180
1.21–1.80
6.75–10.11
121–180
Shumë i fortë
≥ 181
≥ 1.81
≥ 10.12
≥ 181
Si të matni fortësinë e ujit?
Ka disa metoda të disponueshme, nga kontrolli i shpejtë me kitet e testimit, fotometrave deri te sistemet e titrimit.
HANNA ka zhvilluar një zgjidhje të re “të lehtë për t’u përdorur” për testim si një alternativë ndaj kiteve të testimit kimik.

HI735

Kontrolluesi i Fortësisë Low Range – Checker®HC
Karakteristikat:
 • Më i lehtë për t’u përdorur dhe më i saktë se kitet kimike
 • I dedikuar për një parametër të vetëm
 • Madhësi e vogël, komoditet i madh
 • Ideal për: ujin e pijshëm dhe të përpunuar, sisteme ngrohjeje dhe ftohjeje, pishina dhe spa-të.
HI735 Checker®HC (Kolorimetër dore) është një mënyrë e thjeshtë, e saktë dhe me kosto efektive për të matur fortësinë totale. I projektuar si një alternativë më e saktë sesa kitet e testimit kimik, HI735 ofron rezultate të shpejta dhe të sakta në disa hapa të thjeshtë.
Kontrolluesi ynë i dorës për fortësinë totale Low Range ju ofron një rrugë të mesme midis instrumenteve të avancuara dhe kiteve tuaj tipik të testimit kimik. Kite standarde të testimit kanë saktësi të kufizuar pasi ato mbështeten në syrin e njeriut për të përputhur ngjyrat. Kolometri ynë i dorës eliminon vështirësinë e përputhjes me një tabelë ngjyrash, duke siguruar një rezultat të drejtpërdrejtë të diapazonit të ulët të fortësisë totale në mënyrë dixhitale.
 • Intervali: 0 deri në 350 ppm (mg/L) si CaCO3
 • Merrni rezultate të thjeshta me funksionimin e lehtë me një buton.
 • Mos humbisni më kohë duke u përshtatur me një tabelë ngjyrash, merrni rezultate të drejtpërdrejta shpejt.

HI97735

Fotometër Portativ për Fortësinë Totale
Fotometri i fortësisë totale HI97735 kombinon saktësinë dhe lehtësinë e përdorimit në një dizajn të thjeshtë e të lëvizshëm. Sistemi i avancuar optik siguron saktësi të cilësisë laboratorike ndërsa dizajni i tij është i lehtë për çdo përdorues duke e bërë atë fotometrin e përsosur për nevojat tuaja të testimit të cilësisë së ujit. Matësi HI97735 mat fortësinë totale në mostrat e ujit deri në 750 mg/L (ppm) CaCO3.
 • Nuk nevojitet kohë për ngrohje përpara se të bëni matje.
 • Modaliteti tutorial për udhëzime të thjeshta hap pas hapi.
 • CAL Check për verifikimin dhe kalibrimin e performancës
Lundrim i lehtë ndërmjet formave kimike me shtypjen e një butoni:
 • mg/L (ppm)
 • gradët Franceze(°f)
 • gradët Gjermane (°dH)
 • gradët Angleze (°E)

● Shtypni

dhe përdorni tastet funksionale për të zgjedhur Formën Kimike.
● Përdorni tastet funksionale dhe shtypni Zgjidh për të ndryshuar formën kimike të shfaqur në       gradë franceze (˚f), gradë gjermane (˚dH) dhe gradë angleze (˚E).

● Shtypni

për t’u kthyer në ekranin e matjes.
Është në dispozicion në 2 versione HI97735 & HI97735C:

HI97735

Çdo HI97735 dorëzohet në një kuti kartoni dhe furnizohet me:
 • Kuveta për mostrën (2 pcs.)
 • Kapakë për Kuvetat e Mostrës (2 pcs.)
 • Tapa plastike (2 pcs.)
 • 1.5V AA Bateri alkaline
 • Manuali i udhëzimeve
 • Certifikata e cilësisë së intrumentit

HI97735C

Çdo HI97735C dorëzohet në një kuti mbajtëse të fortë dhe furnizohet me:
 • Kuveta për mostrën (2 pcs.)
 • Kapakë për Kuvetat e Mostrës (2 pcs.)
 • Tapa plastike (2 pcs.)
 • HI97735A – CAL CheckCuvette A
 • HI97735B – CAL Check Cuvette B për Fortësinë Totale LR, MR, HR
 • Leckë për Fshirjen e Kuvetave
 • Gërshërë
 • 1.5V AA Bateri alkaline
 • Manuali i udhëzimeve
 • Certifikata e cilësisë së intrumentit
 • CAL Check certifikata standarde
Nitratet
&reagentët
HI93735-00 (100 teste)
LR – intervali i ulët – 0 në 250 mg/L (ppm) CaCO₃; 0-14dH
HI93735-01 (100 teste)
MR – intervali i mesëm – 200 në 500 mg/L (ppm) CaCO₃;11-28dH
HI93735-02 (100 teste)
HR – interval i lartë – 400 në 750 mg/L (ppm) CaCO₃; 22-42 dH
* gjithashtu dhe në formë seti HI97735-0 (LR+MR+HR)
Autori:
Nives Vinceković Budor
mag.ing.chem.ing.

Rezultatet më të sakta me produktet më të mira

Shërbime

Trajnime

Riparime

Mirëmbajtja

Regjistrohu në buletinin tonë