Vlera e peroksidit në vaj

Category: Ushqimi | Tags:

Ndërsa vajrat ushqimorë (si vaji i kokosit, vaji i ullirit, vaji i lulediellit…) kanë shumë vlera ushqyese, konsumatorët mund të zgjedhin një vaj të veçantë bazuar në koston e tij, përfitimet unike shëndetësore dhe aftësinë karakteristike për të përmirësuar shijet e vakteve. Çdo vaj ka jetëgjatësinë e vet. Varet nga përbërja e vetë vajit, nga paketimi dhe ruajtja dhe trajtimi i tij pas hapjes. Me kalimin e kohës, vajrat ushqimorë mund të degradohen dhe prishen. Shkaku kryesor i degradimit të vajit ushqimor është oksidimi. Ndërsa ndodh oksidimi i vajit, shijet dhe aromat mund të ndryshojnë, duke rezultuar në një produkt që është i padëshirueshëm për konsumatorët. Produktet kryesore të oksidimit janë peroksidet, hidroperoksidet dhe radikalet e lira. Ata veprojnë si katalizatorë për të gjithë reaksionin dhe e përshpejtojnë atë. Produktet dytësore janë aldehidet, ketonet, alkoolet, acidet yndyrore dhe epoksidet që shkaktojnë prishjen e produktit. Peroksidet humbasin lehtësisht një atom oksigjeni dhe kthehen në okside të zakonshme dhe për këtë arsye janë agjentë të fortë oksidues.

Ky reaksion oksidimi ka më shumë gjasa të ndodhë në kushte të caktuara, duke përfshirë ekspozimin ndaj dritës, praninë e joneve metalike, praninë e oksigjenit ose kur temperaturat e ruajtjes nuk ruhen sic duhet.. Për të përcaktuar cilësinë e vajit dhe fillimin e oksidimit, përcaktohet vlera e peroksidit. Vlera e peroksidit përcaktohet si sasia e peroksidit të oksigjenit për kilogram vaj, e cila raportohet në njësi miliekuivalente ose meq.

Vlera e peroksidit na tregon shumë për cilësinë e vajit. Numri i peroksidit tregon sasinë e hidroperoksidit dhe peroksideve të pranishme në vaj. Vajrat me një vlerë peroksidi që varion nga 1 deri në 3 mmol O2 / kg konsiderohen të freskëta dhe të cilësisë së mirë. Vajrat vlera e peroksidit të të cilëve ​​nuk e tejkalon 10 mmol O2 / kg konsiderohen të përshtatshëm për konsumim nga njerëzit.Numri i peroksidid konsiderohet si një indikator i brendshëm për oksidimin e vajit sepse hidroperoksidet që rezultojnë janë jashtëzakonisht të paqëndrueshme dhe dekompozohen shumë shpejt në të ashtuquajturat produkte dytësore të oksidimit.

Për matjen e vlerave të peroksidit në vaj, ne rekomandojmë fotometrin portativ për përcaktimin e vlerës së peroksidit në vajra – HI83730

Fotometri portativ HI83730 për përcaktimin e vlerës së peroksidit në vajra kombinon saktësinë dhe lehtësinë e përdorimit në një dizajn ergonomik dhe portativ. Një përdorues mund të përcaktojë me saktësi vlerën e peroksidit të vajit të ullirit brenda një diapazoni 0,0 deri në 25,0 meq O2/kg duke përdorur reagentët e gatshëm HI83730-20.

Për të përcaktuar numrin e peroksidit me metodën e referencës AOCS Cd 8b-90 ose metodën e referencës AOAC 965.33, përdorni Titruesin automatik potenciometrik të Hanna Instruments HI931.

Titruesi automatik HI931 është aparatura e duhur për titullimin. Plotësisht i personalizueshëm, HI931 jep rezultate të sakta të gjitha në një paketë kompakte. Titulloni me shtypjen e një butoni duke përfshirë matjet për acidet, bazat, komponimet redokse dhe jonet selektive. Pa përmirësime shtesë programimi për të blerë, mund të filloni të matni menjëherë. Ky titues ka aftësinë, ndër shumë metoda të tjera, të titrojë vlerën e numrit të peroksidit dhe për këtë matje ekzistojnë dy metoda të standardizuara.

Metoda për përcaktimin e vlerës së peroksidit (PV) në vajrat ushqimorë të rafinuar dhe të parafinuar, duke ndjekur AOAC 965.33 deri në një pikë përfundimtare mV. Rezultatet shprehen në meq/kg PV (Vlera e Peroksidit).

Metoda për përcaktimin e vlerës së peroksidit (PV) në vajrat ushqimorë të rafinuar dhe të parafinuar, duke ndjekur AOCS Cd 8b-90 deri në një pikë përfundimtare mV. Rezultatet shprehen në meq/kg PV (Vlera e Peroksidit).

Na kontaktoni për më shumë informacion rreth cilësisë së vajit tuaj.

Autor: Tajana Mokrović, mag.nutr.