Nitratet dhe Nitritet

Azoti është i bollshëm në atmosferën e Tokës dhe është i pranishëm në ujë në …

Nitratet dhe Nitritet Lexo më shumë