Diferencimi midis klorit total dhe të lirë

Category: Pishinat | Tags:

Hanna Instruments krenohet me aftësinë e saj për të ndihmuar klientët të masin me lehtësi dhe saktësi elementët zakonisht të nevojshëm për fushën e tyre, duke përfshirë klorin total dhe të lirë.

Është e rëndësishme të theksohet ndryshimi midis klorit të lirë dhe total. Klori i lirë i referohet formave të disponueshme të klorit, të tilla si acidi hipokloror dhe hipokloriti, të cilat shtohen në solucione për dezinfektim. Kur klori i lirë kombinohet me ndotës, ai shndërrohet në klor të kombinuar, i njohur ndryshe si kloraminat. Pasi të kombinohet klori, ai ka një aftësi më të ulëta dezinfektuese. Masa e klorit total do të jetë gjithmonë më e lartë se klori i lirë, pasi është shuma e klorit të lirë dhe klorit të kombinuar. Kështu, matja e klorit të lirë është një tregues i drejtpërdrejtë i efektivitetit të solucionit dezinfektues.

Hanna Instruments ofron një gamë të gjerë instrumentesh për matjen e klorit. Nga kitet e testimeve kimike (CTK) dhe kolorimetrat e dorës deri te matësit e terrenit me një dhe shumë parametra, Hanna ka një zgjidhje të saktë dhe të përballueshme për pothuajse çdo aplikim.

Klori i lirë

Kiti i testimit për klorin e lirë HI38018 mat diapazonin e ulët dhe të mesëm (0,00-0,70 ppm dhe 0,0-3,5 ppm, respektivisht), megjithatë disa klientë mund të jenë të interesuar të matin një gamë pak më të lartë të klorit të lirë. Hanna ofron një fotometër portativ për klorin e lirë HI96701 i cili mat një gamë prej 0,00-5,00 ppm klori të lirë.

Klori Total

Kontrolluesi i diapazonit ultra të lartë të klorit total HI771 mat një diapazon nga 0 deri në 500 ppm. Kiti i testimit të klorit total të Hanna HI3831T mat diapazonin e ulët deri në të mesëm 0,0-3,5 ppm.

Klontrolloni Klorin, pH dhe ORP

Analizuesit e klorit të serisë Hanna PCA300 monitorojnë, kontrollojnë dhe rregullojnë vazhdimisht përmbajtjen e klorit dhe pH në një mostër. Nga trajtimi i ujërave të pijshëm dhe të zeza deri te higjiena e pishinave dhe SPA-ve, monitorimi i niveleve të klorit ka një ndikim të rëndësishëm në shëndetin publik, si dhe ROI dhe në efikasitetin për sistemet e ngrohjes dhe aplikimet industriale.

Më shumë produkte Hanna që masin klorin:

Fotometri

HI96738

HI97711

Benchtop

HI83414

Checker

HI761

HI701