Indeksi i përthyerjes – Matja e lagështisë së mjaltit me refraktometër

Category: Ushqimi | Tags: #  #  
Lagështia e mjaltit është një parametër i rëndësishëm dhe kriter cilësor që do të na ndihmojë të përcaktojmë aftësinë e mjaltit për të qëndruar të qëndrueshëm dhe për t’i rezistuar prishjes nga fermentimi i majave. Nëse lagështia është shumë e lartë, probabiliteti që mjalti të fermentohet gjatë ruajtjes do të jetë gjithashtu më i lartë. Ju mund të masni thjeshte lagështinë në mjaltë me ndihmen e refraktometrit përmes indeksit të thyerjes. Është një metodë shumë e thjeshtë dhe e riperdorshme.
Kriteret e përmbajtjes së lagështisë për mjaltin sipas legjislacionit Europian per mjaltin
  • ne pergjithsi – nuk duhet ti kaloj 20 %
  • mjalti i bimeve (Shqopes) dhe ai i perpunuar – jo me shume se 23 %
  • Mjalti i perpunuar nga bimet (Shqopa) – jo me shume se 25 %
Indeksi i thyerjes matet nga një refraktometër që funksionon në parimin e thyerjes së dritës kur drita kalon nëpër një tretësire. Matja zakonisht kryhet në 20 ° C, dhe rezultatet e marra ndryshojnë në varësi të temperaturës së matjes. Me ndihmën e të dhënave të indeksit të thyerjes, ne mund të llogarisim përqindjen e ujit në mjaltë. Për të përcaktuar pjesën masive të ujit në mjaltë, përgatitni një mostër sipas protokollit IHC dhe matni indeksin e thyerjes duke përdorur një refraktometër në 20 ° C.
PRINCIPI I METODES
Metoda bazohet në parimin që indeksi i thyerjes rritet me përmbajtjen e lëndëve të ngurta.
LIDHJA E PËRMBAJTJES SË UJIT TË MJALTIT ME INDEKSIN REFRAKTIV
Permbajtja e ujit g/100g Indeksi refraktiv 20°C Permbajtja e ujit g/100g Indeksi refraktiv 20°C
13.0
1.5044
19.0
1.4890
13.2
1.5038
19.2
1.4885
13.4
1.5033
19.4
1.4880
13.6
1.5028
19.6
1.4875
13.8
1.5023
19.8
1.4870
14.0
1.5018
20.0
1.4865
14.2
1.5012
20.2
1.4860
14.4
1.5007
20.4
1.4855
14.6
1.5002
20.6
1.4850
14.8
1.4997
20.8
1.4845
15.0
1.4992
21.0
1.4840
15.2
1.4987
21.2
1.4835
15.4
1.4982
21.4
1.4830
15.6
1.4976
21.6
1.4825
15.8
1.4971
21.8
1.4820
16.0
1.4966
22.0
1.4815
16.2
1.4961
22.2
1.4810
16.4
1.4956
22.4
1.4805
16.6
1.4951
22.6
1.4800
16.8
1.4946
22.8
1.4795
17.0
1.4940
23.0
1.4790
17.2
1.4935
23.2
1.4785
17.4
1.4930
23.4
1.4780
17.6
1.4925
23.6
1.4775
17.8
1.4920
23.8
1.4770
18.0
1.4915
24.0
1.4765
18.2
1.4910
24.2
1.4760
18.4
1.4905
24.4
1.4755
18.6
1.4900
24.6
1.4750
18.8
1.4895
24.8
1.4745
25.0
1.4740
Për matjen e indeksit të thyerjes Hanna Instruments ka një zgjidhje të thjeshtë:

HI96800

Refraktometër Dixhital
për Indeksin Refraktiv dhe Brix

Refraktometri dixhital i ri HI96800 i Hanna-s mat Indeksin e Përthyerjes dhe shfaq rezultatet si në formatet me kompensim të temperaturës (nD20) ashtu edhe në formatin jo të kompensuar me temperaturë (nD) në ekranin LCD me nivel të dyfishtë. Struktura intuitive dhe saktësia e saktë e HI96800 siguron funksionim të lehtë dhe lexime të besueshme çdo herë.
Indeksi i thyerjes matet për të përcaktuar përbërjen e një lëngu dhe për të vlerësuar përqendrimin dhe densitetin e tij. Përdoret nga shumë industri, duke përfshirë atë farmaceutike, ushqimore dhe mjedisore, si një tregues i rëndësishëm i cilësisë dhe qëndrueshmërisë. HI96800 gjithashtu konverton Indeksin e Thyerjes në % Brix me shtypjen e një butoni të vetëm.

Autori:
Tajana Mokrović, mag.nutr.