Përcaktimi i Azotit të Asimilueshëm i Majasë (YAN) në verë

Category: Enologjia | Tags: #  #  

Në industrinë e verërave, një nga komponentët më të rëndësishëm të rrushit, pas sheqerit, është azoti. Është e rëndësishme për zhvillimin dhe stabilitetin e verës dhe është një lëndë ushqyese thelbësore për majanë, duke lejuar fermentime të shëndetshme dhe në kohë. Gjatë sezonit të rritjes, azoti merret nga bima në disa forma. Matja kryesore për nevojat ushqyese të majave në prodhimin e verës është ajo që quhet YAN, ose Azot i Asimilueshëm i Majasë.

Ky është në fakt një kombinim i dy matjeve të veçanta – amoniaku i disponueshëm në lëngun e rrushit, si dhe kompleksi i përbërësve alfa-aminoacid të referuar si FAN (Azoti i Lirë tek Aminoacidet) që majaja do të thithë dhe përpunojë për nevojat e tyre ushqyese. Të dyja të matura veçmas dhe të kombinuara ofrojnë profilin e përgjithshëm të lëndëve ushqyese, ose YAN, të lëngut tuaj të rrushit. Intervalet në rrush variojnë nga 28 deri në 336 mg azot nga aminoacidet/L dhe 24 deri në 209 mg azot nga amoniaku/L .

Azoti i disponueshëm për majatë mund të ndryshojë sipas rajonit ose vreshtit dhe përmbajtja e aminoacideve tek frutat mund të ndikohet nga myku. Është e rëndësishme që të kemi një nivel të përshtatshëm të YAN që shkon në fermentim. Mangësitë në azotin e asimilueshëm të majave mund të çojnë në fermentime të ngadalta që mund të rezultojnë në nënprodukte të padëshiruara. Në kushte optimale, rekomandohet një përqendrim minimal i YAN prej 140 mg azot total/L me mbi 400 deri në 500 mg azot total/L të sugjeruar për një shpejtësi maksimale fermentimi.

Zbulimi i hershëm i mungesës së azotit në rrush dhe lëng mund t’u mundësojë prodhuesve të verës të marrin vendime të drejta në lidhje me shtesat e azotit duke përdorur azot inorganik (fosfat di-amoniumi; DAP) ose azot organik (suplemente të majave). Qëllimi i monitorimit të YAN në laboratorin e verës është të kontrolloni për mjaftueshmërinë ushqyese në lëngun tuaj bazë, më pas të optimizoni protokollet tuaja të plotësimit për të siguruar sasitë ideale për majanë. Shumë pak YAN në lëngun tuaj dhe rrezikoni të ngecni fermentimin nga uria e lëndëve ushqyese. Megjithatë, YAN i tepërt mund të shkaktojë probleme në bodrum; kryesisht prodhimi i komponimeve me aromë, ose rritja e mikrobeve të padëshiruara dhe oportuniste të prishjes, duke shtuar gjithashtu nevojat e tyre ushqyese.

Rëndësia e marrjes së mostrës së duhur

Mostrat likuide janë më të mirat për testim. Ju duhet t’i merrni kampionet në afërsi të korrjes sa të jetë e mundur. Hanna ofron instrumentat më të mira për përcaktimin e YAN.

Matja e YAN në lëngun e verës

Ekzistojnë dy metoda të zakonshme për shumicën e laboratorëve të verës për të matur vlerat e tyre YAN në lëng: spektrofotometra dhe titrimi formol.

YAN nga spektrofotometri

Përcaktimi i YAN me spektrofotometër është zakonisht metoda më e zakonshme , pasi prodhon më pak mbetje kimike dhe pasi të bëhen blerjet fillestare të pajisjes, kostot janë përgjithësisht të ulëta, ku i vetmi harxhues kryesor janë kitet e testimit të enzimës. Amoniaku dhe FAN analizohen veçmas dhe rezultatet e kombinuara të të dyjave prodhojnë një vlerë të përgjithshme YAN. Testimi spektrofotometrik ofron rezultate të sakta.

HI801

Spektrofotometri iris

HI801 Iris është një spektrofotometër elegant dhe intuitiv që lejon matje tek të gjitha gjatësitë valore të dritës së dukshme.

Personalizoni metodat tuaja, merrni një gamë të gjerë matjesh dhe ndjehuni të sigurt në saktësinë tuaj të testimit me iris.

  • Iris përmban një përzgjedhje të saktë të gjatësisë së valës nga 340 nm deri në 900 nm për pajtueshmëri dhe saktësi të plotë të metodës që është e nevojshme në industri, tek laboratorët profesionalë, objektet e trajtimit të ujit, kantinat e verës dhe më shumë.
  • Rezultatet janë konsistente dhe të sakta me sistemin optik të dizajnuar në mënyrë unike.
  • Opsionet e personalizimit përfshijnë forma dhe madhësi të shumta të kuvetës, dhe metoda të shumta.

Metodat e titrimit për përcaktimin e YAN

Metoda e titrimit për YAN është një proces me dy hapa që përfshin një titrim të thjeshtë acid/bazë për të arritur një pikë përfundimtare fillestare për kampionin e verës.

Ajo mostër më pas trajtohet me një reagent formaldehid, i cili ndërvepron me amoniakun dhe aminoacidet në tretësirë për të formuar një produkt acid që zvogëlon pH.

Më pas kryhet një titrim i dytë acid/bazë, duke dhënë ekuivalentët rezultues në mg/L sipas përqendrimeve të njohura të reagentit. Investimet fillestare janë në pajisjet e titrimit, me kosto të përsëritura në materialet konsumuese të reagentit dhe në asgjësimin e reagentit formaldehid i cili kërkon trajtim si një kimikat toksik. Titrimi automatik rezulton në rezultate më të sakta në krahasim me titrimin manual.

Për matjen e YAN me titrim Hanna Instruments disa opsione!

HI931

Titrues automatik potenciometrik

Titruesi automatik HI931 është aparatura e duhur për titullimin. Plotësisht i personalizueshëm, HI931 jep rezultate të sakta të gjitha në një paketë kompakte. Titulloni me shtypjen e një butoni duke përfshirë matjet për acidet, bazat, komponimet redokse dhe jonet selektive. Nuk ka aksesorë shtesë programimi për të blerë. Të vetmet gjëra që ju nevojiten për të filluar përdorimin e HI931 janë një sensor dhe titranti.

  • I përshtatshëm si matës në banak.
  • Pompë dozimi me 40,000 hapa për vëllime të vogla titranti për t’ju ndihmuar të arrini një pikë përfundimtare shumë të saktë për qëndrueshmëri më të madhe.
  • Fleksibilitet për të përdorur deri në 100 metoda.

HI84533

Mini Titrues për Matjen e Numrit Formol
në Verë dhe në Lëngjet e Frutave

HI84533-02 është një mini-titues automatik i thjeshtë, i shpejtë, i krijuar për testimin e numrit formol në verëra ose lëngje frutash. Bazuar në një metodë titrimi acid-bazë, ky mini-titrues përdor një metodë analizimi të optimizuar të para-programuar me një algoritëm që përcakton përfundimin e reaksionit të titrimit duke përdorur një elektrodë pH me trup prej qelqi. HI84533U-01 përfshin një pompë dozimi precize të stilit të pistonit që rregullon volumin e dozimit në mënyrë dinamike bazuar në ndryshimin e tensionit. Ky sistem dozimi zvogëlon sasinë e kohës së nevojshme për titrimin duke siguruar një përcaktim shumë të saktë të sasisë së titrantit të përdorur. Ky mini titrues furnizohet i kompletuar me të gjitha materialet e nevojshme për të kryer matjet e formolit low and hihg range . Të gjitha kimikatet janë të parapërziera dhe të parapaketuara duke përfshirë titrantët e standardizuar, reagentët dhe solucionin e kalibrimit të pompës. Nuk ka nevojë për enë qelqi volumetrike apo peshore analitike.

  • E kompletuar me elektrodë pH me kryqëzim të dyfishtë xhami
  • Titrantë të standardizuar paraprakisht dhe reagentë të matur paraprakisht
  • Pompë me piston për dozimin e saktë

Autori:
Tajana Mokrović, mag.nutr.