Praktikat më të mira të përcjellshmërisë elektrike (EC) / TDS

Category: Ebooks | Tags: #  #  
Lexoni informacionin më të detajuar në lidhje me metodat dhe mjetet e përdorura në çdo industri: bujqësi, ushqim dhe pije, kontrollues procesi dhe pajisje laboratorike. Regjistrohu në buletinin tonë për të qenë të përditësuar!

Zhytja e duhur e sondës.

Pse – Zhytja jo e plotë mund të shkaktojë lexime të çrregullta dhe/ose të pasakta.
Rregullimi – Kontrolloni që vrima e ventilimit të jetë zhytur plotësisht në një sondë me katër unaza.

Përdorni një beker plastik.

Pse — Qelqi dhe metali mund të shkaktojnë interferenca EMC (ndërhyrje elektromagnetike) me leximet e sondës suaj EC.
Rregulloni – Përdorni një beker plastik dhe mbajini sondat të paktën një inç larg nga të gjitha anët e gotës

Shpëlajeni gjithmonë sondën tuaj.

Pse – Akumulimi i kripës dhe mbetjet e tjera mund të kontaminojnë mostrat dhe të shkaktojnë lexime të çrregullta.
Rregullim – Shpëlajeni sondën gjithmonë me ujë të distiluar përpara ruajtjes, pas heqjes nga ruajtja dhe ndërmjet leximeve.

Gjithmonë ruajeni siç duhet sondën tuaj.

Pse – Disa sonda EC janë sonda të kombinuara dhe për këtë arsye mund të thahen nëse ruhen në mënyrë jo të duhur.
Rregullim – Ju mund ti hidratoni sondat e kombinuara të thara duke e zhytur sondën në solucionin ruajtjës për të paktën një orë.

Pastroni sondën tuaj rregullisht.

Pse – Depozitimet në sondë mund të grumbullohen me kalimin e kohës në pjesën e elektrodës dhe në vrimën e ventilimit. Kjo mund të shkaktojë lexime të çrregullta dhe probleme me kalibrimin.
Rregullimi – Përdorni ujë të ngrohtë me surfaktantë me sapun dhe më pas shpëlajeni sondën tërësisht. Mos përdorni solucione pastrimi ose tretës pasi ato mund të jenë kimikisht të papajtueshme me trupin e sondës.

Kalibroni shpesh.

Pse – Të gjitha sondat EC duhet të kalibrohen për saktësinë më të madhe.
Rregullimi — Një kalibrim me një ose me shumë pika mund të përdoret kur kalibroni një sondë EC. Nëse sonda përdoret çdo ditë, kalibrojeni atë çdo ditë. Nëse jo, kalibroni sondën përpara përdorimit.

Përdorni gjithmonë një standard të ri kalibrimi.

Pse – Standardet e kalibrimit duhen të jenë pa ndotje
që të përftoni rezultate të sakta
Rregullimi — Përdorni gjithmonë standardin e kalibrimit të freskët dhe shpëlajeni sondën me ujë të distiluar përpara se të kalibroni. Duhet të keni një gotë të veçantë për ta shpëlarë shpejt sondën përpara se të bëni një matje. Kjo do të ndihmojë në parandalimin e ndotjes së standardit ose mostrës

Kontrolloni për flluska.

Pse – Ajri mund të bllokohet brenda sondave ose të qëndrojë në sipërfaqen e sondave kur ato zhyten. Kjo mund të shkaktojë çrregullime ose
lexime të gabuara.
Rregullimi – Zhyt sondën përtej vrimës së mëngës për të mbushur hapësirën rreth sondës. Lëvizni me kujdes sondën lart e poshtë në mostër dhe më pas prekni butësisht sondën në fund të gotës për të hequr flluskat.

Zgjidhni sondën e duhur për mostrën tuaj.

Pse – Jo të gjitha sondat EC mund të matin në çdo interval EC dhe disa sonda mund të mos jenë ideale për të gjitha mostrat.
Rregullimi – Bazuar në mostrën tuaj zgjidhni një sondë që mund të mbulojë intervalin tuaj të matjes. Kontrolloni nëse sonda që dëshironi është në përputhje me stilin tuaj të matjes: a keni nevojë për një matës të palëvizshëm apo diçka tjetër
portativ?

Merrni kohë për stabilitet.

Pse – Edhe nëse një sondë ka kompensim të integruar të temperaturës, kërkon kohë që sonda të arrijë ekuilibrin termik.
Rregullimi — Merrni një moment shtesë për t’u siguruar që temperatura dhe leximi EC janë stabilizuar plotësisht. Kjo do të ndihmojë për të siguruar lexime të sakta

Ne kemi bashkuar këtë udhëzues për të shërbyer si një mjet referimi i shpejtë për praktikat më të mira. Mbani mend gjithmonë të konsultoni manualin e udhëzimeve ose të na kontaktoni drejtpërdrejt për udhëzime të hollësishme për nevojat tuaja specifike

HANNA instruments

Ju pëlqeu ky udhëzues i shkurtër? Merrni mostrën tuaj këtu.

Qëndroni në kontakt për më shumë përmbajtje të ngjashme nga laboratori HANNA. Subscribe here.

Regjistrohu në buletinin tonë