ANALIZA E LËNDËVE USHQYESE TË TOKËS

Category: Agrikultura | Tags: #  

Sot, në prodhimin bujqësor modern, nevojitet pjellori e favorshme e tokës si faktori kryesor që ndikon në rendiment.

Prodhimi bujqësor i suksesshëm dhe fitimprurës është i paimagjinueshëm pa përdorimin e teknikave moderne bujqësore, njohurive dhe informacionit për tokën.

Rëndësia e analizës së tokës në prodhimin bimor po rritet për shkak të rritjes së çmimeve të plehrave minerale dhe burimeve të energjisë.

Sasia e rendimentit dhe cilësia e tij janë në korrelacionin e sistemit tokë-bimë.

Pjelloria e tokës nuk mund të përcaktohet një herë dhe të përdoret si një udhëzues afatgjatë pasi pjelloria e tokës nuk është një vlerë absolute. Kjo vlerë duhet të matet vazhdimisht.

Në praktikë, më së shpeshti improvizohet dhe vlerësohet subjektivisht dhe vizualisht (në mënyrë deduktive), gjë që rezulton në rendimente dhe cilësi të reduktuar të të korrave dhe përfundimisht fitime më të ulëta.

Azoti (N), Fosfori (P) dhe Kaliumi (K) janë elementët bazë të nevojshëm për bimët.

Për këtë arsye quhen makro ushqyes dhe janë ushqimi kryesor për bimët.

Azoti

Azoti është i domosdoshëm në jetën e bimëve dhe është një faktor kryesor në plehërimin e bimëve. Azoti gjendet në proteina, vitamina, hormone, klorofil.

Azoti është përgjegjës për rritjen dhe zhvillimin e bimëve, për rritjen e lastarëve, për zhvillimin e masës bimore të gjelbër. Azoti absorbohet nga bimët nëpërmjet mineralizimit të lëndës organike dhe absorbohet nga plehrat minerale të aplikuara. Gjithashtu disa bimë, me ndihmën e baktereve, fiksojnë azotin nga ajri në tokë. Natyrisht, nëse kemi tepricë të azotit në ushqimin e bimëve, ekuilibri i të ushqyerit prishet dhe bimët bëhen më të ekspozuara ndaj sulmit të sëmundjes.

Fosfori

Fosfori është një element biogjenik që përbën përbërjen e ADN-së dhe ARN-së dhe është një rregullator i shkëmbimit të energjisë ATP dhe ADP i cili ruhet në fara dhe sytha. Fosfori kontribuon në formimin e sythave, rrënjëve dhe linjifikimit.

Mungesa e fosforit më së shpeshti shihet si mbytje e bimëve, rritje dhe zhvillim i ngadaltë, reduktim i prodhimit, madhësi më e vogël e frutave.

Fosfori në tokë zakonisht nuk është i disponueshëm për bimët dhe absorbohet nga tretësira e tokës shumë ngadalë. Sigurisht, qëllimi ynë është të kompensojmë mungesën e fosforit në ushqimin e bimëve duke përshtatur dietën e bimëve me një sasi të përshtatshme dhe plehërim racional.

Kaliumi

Kaliumi nuk është një element biogjen, por luan një rol të rëndësishëm në shumë funksione fiziologjike të bimëve. Kaliumi rregullon turgorin e bimëve dhe ruajtjen e karbohidrateve brenda bimëve. Kaliumi është një faktor i rëndësishëm për madhësinë e frutave, për shije më të mirë të frutave dhe ka një efekt pozitiv në ngjyrën dhe erën e luleve.

Në tokë kemi kalium relativisht të mjaftueshëm, por humbet nga toka nga kullimi dhe erozioni, e sidomos në tokat ranore nuk mjafton për rritjen dhe zhvillimin e bimëve.

Ka mënyra, metoda dhe procedura të ndryshme në analizimin e lëndëve ushqyese dhe sot prioriteti i të gjithëve është që të marrim rezultate të sakta dhe të verifikuara në kohën më të shkurtër të mundshme, sepse të presësh nga një deri në dy javë sigurisht që nënkupton rrezik për paratë e investuara.

Hanna Instruments ofron një fotometër për analizën e lëndëve ushqyese në tokë, me të cilin klientët mund të marrin të dhënat e kërkuara brenda një dite, duke synuar një sërë matjesh të ndryshme me saktësi dhe shpejtësi të lartë.

Duke çiftuar lizimetrat Hanna Instruments me një fotometër për analizën e lëndëve ushqyese të tokës, ne kemi një mjet të saktë në analizën e lëndëve ushqyese të tokës.

Spektrofotometri iris i Hanna ofron një gamë edhe më të gjerë të solucioneve të tokës, ujit dhe lëndëve ushqyese. Në lidhje me lizimetrat Hanna Instruments, ne mund të kryejmë vazhdimisht analiza mbi kulturat vjetore ose të përhershme dhe të kemi kontroll të plotë të ushqyerjes së bimëve në kohë reale në çdo fazë fiziologjike të bimëve. Me këtë ju mund t’i ushqeni ato saktësisht sipas nevojave të tyre aktuale.

Arsyeja pse rekomandohet kombinimi i lizimetrit + fotometrit / lizimetrit + spektrofotometrit nga Hanna Instruments është se solucioni i tokës është bartësi kryesor i materialeve fitomateriale ushqyese, acidifikimit por edhe të gjithë lëndëve ushqyese që mbetën në dispozicion të bimëve.

HI83900-30

Lizimetri i thithjes
për Monitorimin e Nivelit të Tokës

Lizimetri i thithjes HI83900 përdoret për nxjerrjen e solucioneve të tokës për analiza kimike të lëndëve ushqyese të rëndësishme për rritjen e bimëve. Ky mjet për mbledhjen e mostrave është ndërtuar me një kapak poroz qeramike që lidhet me një tub transparent 30, 60 ose 90 cm. Një kapilar gome shtrihet nga shiringa plastike përmes tubit, duke arritur majën qeramike. HI83900 lejon operatorët të monitorojnë me lehtësi nivelin e lëndëve ushqyese të plehrave si amoniaku, nitratet, fosfori, kaliumi, sulfati, kalciumi dhe magnezi.

 • Kapak qeramike
 • Në dispozicion tre gjatësi tubash
 • Mbledhja e mostrave në nivelin e rrënjës

HI83325-02

Fotometër për analizimin e lëndëve ushqyese

HI83325 është një fotometër kompakt me shumë parametra për përdorim në laboratorin mjedisor ose në terren. Matësi është një nga fotometrat më të avancuar të disponueshëm me një dizajn optik inovativ që përdor një detektor referimi dhe lente fokusimi për të eliminuar gabimet nga ndryshimet në burimin e dritës dhe nga papërsosmëritë në kuvetën e xhamit. Ky matës ka 9 metoda të ndryshme të programuara që matin 8 parametrat kryesorë të cilësisë së ujit të lëndëve ushqyese të bimëve dhe gjithashtu ofron një mënyrë matjeje të absorbimit për verifikimin e performancës dhe për përdoruesit që dëshirojnë të zhvillojnë kurbat e tyre të përqendrimit kundrejt absorbimit. Parametrat specifikë të lëndëve ushqyese të bimëve përfshijnë kaliumin, kalciumin dhe magnezin. Për të kursyer hapësirë të vlefshme në tavolinën e laboratorit, HI83325 dyfishohet si një matës profesional i pH me hyrjen e tij dixhitale të elektrodës pH/temperaturë. Tani një matës mund të përdoret për matjet fotometrike dhe pH.

HI801-02

Spektrofotometri iris

HI801 Iris është një spektrofotometër elegant dhe intuitiv që lejon matje tek të gjitha gjatësitë valore të dritës së dukshme.

Personalizoni metodat tuaja, merrni një gamë të gjerë matjesh dhe ndjehuni të sigurt në saktësinë tuaj të testimit me iris.

 • Iris përmban një përzgjedhje të saktë të gjatësisë së valës nga 340 nm deri në 900 nm për pajtueshmëri dhe saktësi të plotë të metodës që është e nevojshme në industri, tek laboratorët profesionalë, objektet e trajtimit të ujit, kantinat e verës dhe më shumë.
 • Rezultatet janë konsistente dhe të sakta me sistemin optik të dizajnuar në mënyrë unike.
 • Opsionet e personalizimit përfshijnë forma dhe madhësi të shumta të kuvetës, dhe metoda të shumta.

Parametrat që mund të maten me metoda spektrofotometrike:

 • Amoniaku
 • Kalciumi
 • Hekuri
 • Magnezi
 • Nitratet
 • Fosfatet
 • Kaliumi
 • Sulfatet

Pavarësisht nga parametrat e përmendur, që janë kaq të rëndësishëm në analizën e tokës dhe ujit, ka më shumë se 90 parametra të tjerë që mund të maten në irisin tonë spektrofotometrik.

Të gjitha matjet e kryera duke përdorur fotometrat dhe spektrofotometrat e instrumenteve HANNA kryhen nga një tretësirë ujore e dheut dhe reagentëve që janë përshtatur për çdo parametër të synuar.

Kultivuesit e perimeve, luleshitësit, fruta-vjelësit, vreshtarët dhe fermerët kanë përfitimin që të mund të plehërojnë segmente të caktuara të parcelave dhe sipërfaqeve të tyre në mënyrë adekuate sipas kulturës dhe shumëllojshmërisë, duke kursyer në plehra dhe duke maksimizuar fitimin, rendimentin dhe cilësinë e pritur.

Hanna Instruments është një shoqërues i fermerëve në “fabrikën e gjelbër” jashtë dhe në një zonë të mbrojtur.