Si të rritet rendimenti i prodhimit të drithërave gjatë pranverës?

Category: Agrikultura | Tags: #  

Drithërat dhe bimët vajore zënë një vend të rëndësishëm në ekonominë e prodhimit bujqësor.

Mbjellja e drithërave pranverore dhe farave vajore është një nga momentet e rëndësishme ku i duhet kushtuar vëmendje disa parametrave sepse lloje të ndryshme të drithërave kanë kërkesa specifike dhe duhet të sigurojnë kushte optimale për rritjen dhe zhvillimin e tyre. Faktori më i rëndësishëm për arritjen e rendimenteve të larta të drithërave është pH i tokës, nga të cilat elbi është më i ndjeshëm ndaj pH.

Një vlerë pH e tokës midis 6.0 – 7.5 është optimale për shumicën e kulturave, ndërsa vlerat më të larta ose më të ulëta mund të jenë problem. Ne e dimë me siguri se tokat në Kroaci janë acide dhe se ky është një parametër që nuk është marrë parasysh dhe nuk i kushtohet vëmendje prej shumë vitesh.

Për fat të mirë, bimët tolerojnë më lehtë pH më të ulët se vlerat më të larta. Mungesa e lëndës organike dhe prania e substancave që pengojnë zhvillimin e rrënjëve dhe rezultojnë në rendimente të ulëta për shumicën e bimëve. Përveç ndikimit të madh në të gjitha proceset në tokë, pH ka një ndikim të rëndësishëm në aktivitetin mikrobiologjik, sintezën e humusit etj. Disponueshmëria e lëndëve ushqyese varet nga vetitë fizike dhe kimike të tokës, por edhe nga proceset në tokë si përmbajtja e lëndës organike, vetia thithëse e tokës, kushtet e motit, pH etj. Tokat alkaline me pH më të lartë se 7.5 përmbajnë shumë kalcium dhe magnez dhe tokat alkaline dhe të kripura përmbajnë kripëra të dëmshme ose tepricë të natriumit.

Fosfori

Është makronutrienti i dytë më i nevojshëm për rritjen dhe zhvillimin e bimëve, menjëherë pas azotit. Fiksimi i tij në tokë varet kryesisht nga reaksioni i pH i tokës dhe parametra të tjerë.

Vetëm duke matur pH-in në tokë me mund të rrisim përmbajtjen e lëndës organike, t’i pasurojmë ato me plehërim etj.

Gjithmonë duhet pasur kujdes për të matur pH gjatë kryerjes së kalcifikimit, pasi kjo procedurë rrit oksidimin dhe çlirimin e azotit nga lënda organike e tokës. Rendimentet e të kokrrave në eksperimente treguan rendimente 11% deri në 18% më të larta pas trajtimit të kalcifikimit.

Tabela1. Distribution of soil pH values (Đurđević, 2014 according to Soil Survey Division Staff, 1993)

Reaksionet në tokë pH i tokës
Ultra acid
<3.5
Ekstremisht acid
3.5 - 4.4
Fortësisht acid
4.5 - 5.0
Shumë acid
5.1 - 5.5
Mesatarisht acid
5.6 - 6.0
Pak acid
6.1 - 6.5
Neutral
6.6 - 7.3
Pak bazik
7.4 - 7.8
Mesatarisht alkaline
7.9 - 8.4
Shumë alkaline
8.5 - 9.0
Ekstremisht alkaline
> 9.0

Prandaj, matja e pH gjatë mbjelljes dhe veçanërisht pas korrjes është një fakt i rëndësishëm për të rregulluar të gjitha planet për mbjelljen e kulturave të reja, ushqimin, kalcifikimin dhe të tjera.

Temperatura

Termometri në formë T-je HI145

Doreza e qëndrueshme në formë T përshtatet rehat në dorë dhe është ideale për aplikime ku forca e aplikuar është e nevojshme për futje. LCD i vendosur në krye të njehsorit mundëson lexim të lehtë.

Termometrat HI145-00 janë të pajisur me një sondë çeliku inoks AISI 316 125 mm (5”) të gjatë. Maja e mprehtë konike siguron përgjigje të shpejtë dhe saktësi të përmirësuar në të gjithë gamën.

Me një funksion automatik CAL Check, seria HI145 kryen një vetëkontroll të statusit të saj të kalibrimit dhe e shfaq atë në LCD. Kjo veçori siguron saktësi, përsëritshmëri dhe besim në lexime.

  • CAL Check™Paralajmëron përdoruesit për statusin e kalibrimit
  • Butoni HOLD për të ngrirë leximet në ekran

Leximet e drejtpërdrejta të pH/EC/temperaturës në terren!

Ekzistojnë disa opsione matësash në treg që matin drejtpërdrejt pH dhe EC të tokës dhe ju japin një rezultat të menjëhershëm. Teknika është shumë e thjeshtë, një sondë futet direkt në tokë dhe rezultatet shfaqen në ekran menjëherë.

Testimi i drejtpërdrejtë i pH dhe EC i tokës ju jep përfitimin që nuk keni nevojë të merrni mostra të dheut, sepse testimi bëhet pikërisht në vend.

Si të masni drejtpërdrejt në tokë

Sa e saktë është kjo metodë?

Secili nga njehsorët tanë ka një sondë të projektuar posaçërisht për aplikimin dhe specifikimet që tregojnë rezolucionin dhe saktësinë.

Matës profesional i pH tek dheu GroLine HI98168

HI98168 është një matës pH i fortë, i papërshkueshëm nga uji, portativ që lejon matjen e drejtpërdrejtë të pH të tokës. Ky matës është i pajisur me një elektrodë të specializuar pH që ka një majë konike për futje në tokë.

Përveç furnizimit me një elektrodë unike pH të krijuar për analizën e dheut, HI98168 ka veçorinë unike CAL Check™ të Hanna-s që paralajmëron përdoruesin për problemet e mundshme gjatë procesit të kalibrimit. Kjo është shumë e rëndësishme pasi ka të ngjarë që sonda të jetë e veshur me dhe. Kjo shtresë mund të çojë lehtësisht në gabime në matjen e pH.

Duke krahasuar të dhënat e kalibrimit të mëparshëm me kalibrimin aktual, njehsori do të informojë përdoruesin, me kërkesat e ekranit, kur sonda duhet të pastrohet, zëvendësohet ose nëse buferi i pH mund të jetë i kontaminuar. Pas kalibrimit, gjendja e përgjithshme e sondës shfaqet në ekran si përqindje. Gjendja e sondës ndikohet nga karakteristikat e zhvendosjes dhe të pjerrësisë së elektrodës pH, të cilat të dyja mund të gjenden në të dhënat GLP, duke përfshirë leximet e ruajtura në njehsor ose të transferuara në një PC.

Testues i EC në Tokë Soil Test™ HI98331

Soil Test™ Direct Soil EC Tester – HI98331 është një testues i fortë dhe portativ në madhësi sa xhepi që ofron lexime të shpejta dhe të sakta. Soil Test™ Direct Soil EC Tester – HI98331 përmban një sondë depërtimi prej çeliku inoks për matjen e drejtpërdrejtë të përcjellshmërisë në dhe. Me një madhësi kompakte, funksionimi me një buton të vetëm dhe kalibrimi automatik, Soil Test është një zgjedhje e shkëlqyer për marrjen e matjeve të drejtpërdrejta të përcjellshmërisë në tokë.

Elektroda e parë e pH në botë me teknologji inteligjente Bluetooth për matjen e drejtpërdrejtë të tokës HI12922

Matës pH i Tokës me Wireless HALO® - HI12922

pH-matësi ynë Wireless HALO® ka një bashkim të trefishtë qeramike në qelizën e jashtme të referencës, sensorin e integruar të temperaturës dhe majën konike të sensorit të pH, duke e bërë atë ideal për matjet e pH në mostrat e dheut. Të gjitha leximet transmetohen drejtpërdrejt në pajisjen tuaj Apple ose Android ose te edge®blu.

Mos u shqetësoni, nëse ky instrument duket paksa profesional për ju, ne kemi një shumëllojshmëri testuesish edhe për kopshtarët Hobby!

Testues i pH i tokës GroLine HI981030

Ky është një testues pH i projektuar specifik për aplikim për matjen e pH të tokës. Ky matës ofron shumë veçori të avancuara, duke përfshirë aftësinë për të pastruar çdo bllokim të kryqëzimit të referencës, gjë që rezulton në një jetë më të gjatë se testuesit standardë të pH.

Testues i pH me Wireless HALO2 GroLine për tokën HI9810302

Është projektuar për të sjellë thjeshtësi në testimin e pH të tokës për qëllime mjedisore dhe bujqësore.

Autori:
Saša Perica, bacc.ing.agr.
Nives Vinceković Budor mag.ing.chem.ing.

Regjistrohu në buletinin tonë