Kontrolli i tokës – përgatitja për rritjen e fidanëve

Category: Agrikultura | Tags: #  

Rëndësia e matjeve të pH dhe EC në kultivimin e fidanëve

Në fund të janarit dhe në fillim të shkurtit, fillon fushata e mbjelljes së fidanëve të specit djegës si lëndë e parë e rëndësishme për përpunim të mëtejshëm në salca të nxehta, përzierje erëzash dhe si aditivë në prodhimin e birrës, çokollatës dhe të ngjashme, kulturave të tjera bimore. lule dhe duhan.

Prodhimi i fidanëve është një proces i rëndësishëm teknologjik në të cilin duhen ndjekur rregulla specifike.

Nuk ka vend për gabime në prodhimin e fidanëve (perime, lule dhe duhan) sepse koha nuk mund të kthehet prapa dhe prodhimi dështon dhe mund të rezultojë në humbje të konsiderueshme ekonomike.

Gjithashtu farat e perimeve janë një shpenzim i madh ekonomik dhe të gjitha inputet e tjera që janë në atë kosto prodhimi.

Të gjithë ata që fillojnë rritjen e fidanëve rekomandohet të zgjedhin dhe të përgatisin siç duhet tokën dhe nënshtresën, të kontrollojnë vlerën e pH të tokës, të ujitin siç duhet (matjet EC) plantacionet e reja për të përftuar fidanë cilësorë.

Arsyeja dhe rëndësia e matjes së vlerës së pH në tokë dhe substrat është se pH është një faktor që ndikon në prodhimin e suksesshëm të perimeve, cilësinë e perimeve dhe më e rëndësishmja në rendimentin e perimeve që kultivojmë.

Disponueshmëria e lëndëve ushqyese në tokë varet nga pH.

Vlera e pH-it së tokës varet nga përmbajtja e kalciumit, nga përmbajtja e humusit në tokë dhe nga struktura e tokës.

Çdo kulturë perimesh ka kërkesat e veta specifike për pH. Në mënyrë që ne të mund të rregullojmë vlerat e secilës kulturë sipas nevojave të tyre.

Lloji i perimeve vlera e pH-it

Rregullimet e pH janë subjekt i një blogu tjetër.

.

EC ose përcjellshmëria elektrike është një faktor që shpreh përqendrimin e kripërave minerale të një tretësire ushqyese dhe lidhet ngushtë me ushqimin e bimëve.

EC është një parametër që plotëson pH dhe është një vlerë thelbësore që na lejon të matim përqendrimin e lëndëve ushqyese të nevojshme për zhvillimin e bimëve në çdo fazë të rritjes së bimës. Kjo është e nevojshme sepse duke matur këto dy parametra mund të kemi bimë të shëndetshme, të forta dhe rezistente që do të japin fryte të bollshme.

Arsyeja pse matja e EC është e rëndësishme është se nëse substrati ynë është i ngopur me kripëra në bimë, metabolizmi i substancës dobësohet dhe ka një shpërndarje të tepërt (osmozë të kundërt) të lëndëve ushqyese. Nëse nuk kujdeseni për bimët tuaja, mund të shfaqen sëmundje, si myku dhe tharja e gjetheve dhe e gjithë bima.

Në kultivimin e bimëve matja e EC është thelbësore sepse bimët kanë nevojë për plehërim me një përzierje të lëndëve ushqyese minerale dhe organike për rritjen dhe zhvillimin e tyre.

Duke reduktuar EC, ne heqim kripërat në ujë që do të degëzojnë sistemin rrënjor të bimëve dhe bimët do të jenë në gjendje të shfrytëzojnë sa më shumë ujin e shtuar dhe lëndët ushqyese për rritjen dhe frytëzimin e tyre.

Shikoni nga afër bimët tuaja dhe shikoni se si po reagojnë.

Metoda e matjes direkte - metoda më e shpejtë dhe më e besueshme!

Ekzistojnë disa opsione matësash në treg që matin drejtpërdrejt pH dhe EC të tokës dhe ju japin një rezultat të menjëhershëm. Teknika është shumë e thjeshtë, një sondë futet direkt në tokë dhe rezultatet shfaqen në ekran menjëherë.

Testimi i drejtpërdrejtë i pH dhe EC i tokës ju jep përfitimin që nuk keni nevojë të merrni mostra të dheut, sepse testimi bëhet pikërisht në vend.

Si të masni drejtpërdrejt në tokë

  • Duke përdorur një shpues, fillimisht formoni një vrimë në tokë. Vrima duhet të jetë e njëjta thellësi sa herë që testoni për të shmangur mospërputhjet e pH.
  • Shtoni pak ujë të distiluar ose të dejonizuar në vrimën e përgatitur; toka duhet të jetë e lagur, por jo e ngopur me ujë.
  • Fusni instrumentin tuaj të testimit në vrimë dhe lëreni që leximi të zhvillohet ose stabilizohet.

Sa e saktë është kjo metodë?

Secili nga njehsorët tanë ka një sondë të projektuar posaçërisht për aplikimin dhe specifikimet që tregojnë rezolucionin dhe saktësinë.

HI98168 Matës profesional i pH i tokës GroLine

HI98168 është një matës pH i fortë, i papërshkueshëm nga uji, portativ që lejon matjen e drejtpërdrejtë të pH të tokës. Ky matës është i pajisur me një elektrodë të specializuar pH që ka një majë konike për futje në tokë.

Përveç furnizimit me një elektrodë unike pH të krijuar për analizën e dheut, HI98168 ka veçorinë unike CAL Check™ të Hanna-s që paralajmëron përdoruesin për problemet e mundshme gjatë procesit të kalibrimit. Kjo është shumë e rëndësishme pasi ka të ngjarë që sonda të jetë e veshur me dhe. Kjo shtresë mund të çojë lehtësisht në gabime në matjen e pH.

Duke krahasuar të dhënat e kalibrimit të mëparshëm me kalibrimin aktual, njehsori do të informojë përdoruesin, me kërkesat e ekranit, kur sonda duhet të pastrohet, zëvendësohet ose nëse buferi i pH mund të jetë i kontaminuar. Pas kalibrimit, gjendja e përgjithshme e sondës shfaqet në ekran si përqindje. Gjendja e sondës ndikohet nga karakteristikat e zhvendosjes dhe të pjerrësisë së elektrodës pH, të cilat të dyja mund të gjenden në të dhënat GLP, duke përfshirë leximet e ruajtura në njehsor ose të transferuara në një PC.

Testues i EC në Tokë Soil Test™ HI98331

Soil Test™ Direct Soil EC Tester – HI98331 është një testues i fortë dhe portativ në madhësi sa xhepi që ofron lexime të shpejta dhe të sakta. Soil Test™ Direct Soil EC Tester – HI98331 përmban një sondë depërtimi prej çeliku inoks për matjen e drejtpërdrejtë të përcjellshmërisë në dhe. Me një madhësi kompakte, funksionimi me një buton të vetëm dhe kalibrimi automatik, Soil Test është një zgjedhje e shkëlqyer për marrjen e matjeve të drejtpërdrejta të përcjellshmërisë në tokë.

Elektroda e parë e pH në botë me teknologji inteligjente Bluetooth për matjen e drejtpërdrejtë të tokës HI12922

Matës pH i Tokës me Wireless HALO® - HI12922

pH-matësi ynë Wireless HALO® ka një bashkim të trefishtë qeramike në qelizën e jashtme të referencës, sensorin e integruar të temperaturës dhe majën konike të sensorit të pH, duke e bërë atë ideal për matjet e pH në mostrat e dheut. Të gjitha leximet transmetohen drejtpërdrejt në pajisjen tuaj Apple ose Android ose te edge®blu.

Mos u shqetësoni, nëse ky instrument duket paksa profesional për ju, ne kemi një shumëllojshmëri testuesish edhe për kopshtarët Hobby!

Testues i pH i tokës GroLine HI981030

Ky është një testues pH i projektuar specifik për aplikim për matjen e pH të tokës. Ky matës ofron shumë veçori të avancuara, duke përfshirë aftësinë për të pastruar çdo bllokim të kryqëzimit të referencës, gjë që rezulton në një jetë më të gjatë se testuesit standardë të pH.

Testues i pH me Wireless HALO2 GroLine për tokën HI9810302

Është projektuar për të sjellë thjeshtësi në testimin e pH të tokës për qëllime mjedisore dhe bujqësore.

Autori:
Saša Perica, bacc.ing.agr.
Nives Vinceković Budor mag.ing.chem.ing.